Виконавчий комітет Саксаганської районної в місті ради Офіційний вебсайт виконавчого комітету Саксаганської районної в місті ради

Послуги щодо соціального захисту

 

1. Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

2. Надання пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу

3. Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

4. Виплата одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"

5. Прийняття рішення щодо соціального обслуговування особи територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

6. Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

7. Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

8. Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена

9. Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо: відмови від майнових прав підопічного; видання письмових зобов’язань від імені підопічного; укладання договрів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири; укладеня договорів щодо іншого цінного майна; управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа; передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, за договором в управління іншій особі

10. Видача дозволу піклувальнику для надання згоди підопічній повнолітній особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочину щодо: відмови від майнових прав підопічного; видання письмових зобовязень від імені підопічного; укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, у тому числі договорів щодо поділу аба обміну житлового будинку, квартири; укладення договорів щодо іншого цінного майна

11. Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

12. Надання державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

13. Надання державної допомоги при народженні дитини

14. Надання державної допомого при усиновленні дитини

15. Надання державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

16. Надання державної допомоги на дітей одиноким матерям

17. Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

18. Надання надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю

19. Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

20. Надання державної соціальної допомоги на догляд

21. Призначення і виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

22. Надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею

23. Призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

24. Призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій та збройного конфлікту

25. Призначення одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

26. Призначення та виплата одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника з числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та учасників ліквідації наслідків інших ядерних аварій, осіб, які брали участь в ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт, смерть яких пов’язана з участю в ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт

27. Призначення та виплата одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою

28.Призначення та виплата компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасникам ліквідації ядерних аварій, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, потерпілим від радіаційного опромінення, віднесених до категорій 1, 2 та 3, дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи

29. Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторнокурортного закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам

30. Виплата деяким категоріям осіб з інвалідністю грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування відповідно до Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»

31. Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторнокурортного закладу (відділення спінального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II груп з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку

32. Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторнокурортного лікування осіб з інвалідністю

33. Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

34. Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобіля та на транспортне обслуговування

35. Видача направлення (путівки) особам з інвалідністю та/або дітям з інвалідністю до реабілітаційних установ сфери управління Міністерства соціальної політики України та/або структурних підрозділів з питань соціального захисту населення

36. Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у м. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями

37. Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

38. Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату

 

39. Видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян

40. Установлення статусу та видача посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни

41. Установлення статусу та видача посвідчення учасника війни

42. Установлення статусу та видача посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни

43. Видача посвідчення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

44. Забезпечення санаторно-курортними путівками осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання та з дитинства

 

45. Забезпечення санаторно-курортним путівками осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції на сході України та операції об'єднаних сил у Донецькій і Луганській областях та яким установлено статус учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни

Переглянути інші послуги