Виконавчий комітет Саксаганської районної в місті ради Офіційний веб-сайт виконавчого комітету Саксаганської районної в місті ради

Послуги щодо соціального захисту

 

1. Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

 

2. Надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу

 

3. Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

 

4. Виплата одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня

 

5. Прийняття рішення щодо соціального обслуговування особи територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

6. Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

 

7. Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

 

8. Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи, або особи, цивільна дієздатність якої обмежена

 

9. Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного

 

10. Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов'язань від імені підопічного

 

11. Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладання договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, у тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири

 

12. Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна, власником якого є підопічна недієздатна особа

 

13. Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа

 

14. Видача дозволу опікуну на вчинення правочину щодо передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, за договором в управління іншій особі

 

15. Видача дозволу піклувальнику для надання згоди підопічній повнолітній особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочину щодо відмови від майнових прав підопічного

 

16. Видача дозволу піклувальнику для надання згоди підопічній повнолітній особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочину щодо видання письмових зобов'язань від імені підопічного

 

17. Видача дозволу піклувальнику для надання згоди підопічній повнолітній особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочину щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, у тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири

 

18. Видача дозволу піклувальнику для надання згоди підопічній повнолітній особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочину щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна

 

19. Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

 

20. Надання державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування

 

21. Надання державної допомоги при народженні дитини

 

22. Надання державної допомоги при усиновленні дитини

 

23. Надання державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

 

24. Надання державної допомоги на дітей одиноким матерям

 

25. Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

 

26. Надання надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинствата дітьми з інвалідністю

 

27. Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

 

28. Надання державної соціальної допомоги на догляд

 

29. Компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає соціальні послуги

 

30. Надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею

 

31. Призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

 

32. Призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій та збройного конфлікту

 

33. Призначення одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

 

34. Призначення та виплата одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника з числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

 

35. Призначення та виплата одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника з числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків інших ядерних аварій, осіб, які брали участь в ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт, смерть яких пов’язана з участю в ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт

 

36. Призначення та виплата одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою

 

37. Призначення та виплата компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасникам ліквідації ядерних аварій, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, потерпілим від радіаційного опромінення, віднесених до категорій 1, 2 та 3, дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

38. Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам

 

39. Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки

 

40. Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спінального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II груп з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку

 

41. Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю вартості самостійного санаторно-курортного лікування

 

42. Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

43. Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобіля та на транспортне обслуговування

 

44. Видача направлення (путівки) особам з інвалідністю та/або дітям з інвалідністю до реабілітаційних установ сфери управління Міністерства соціальної політики України та/або структурних підрозділів з питань соціального захисту населення

 

 

45. Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями

 

46. Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

Переглянути інші послуги