Виконавчий комітет Саксаганської районної в місті ради Офіційний вебсайт виконавчого комітету Саксаганської районної в місті ради

Управління благоустрою та житлово-комунального господарства

 


Кудрявцева Юлія Федорівна

Посада: Начальник управління благоустрою та житлово-комунального господарства  
Дні та часи прийому громадян: щопонеділка з 10.00-12.30, каб. 411

 

Структура відділу:
Прізвище, ім’я, по батькові Посада Номер телефону Номер кабінету
Кудрявцева Юлія Федорівна - начальник управління 94-82-20 411
Озеров Вадим Олександрович заступник начальника управління 94-82-21 412
Починок Любов Геннадіївна провідний спеціаліст управління   415
Відділ з благоустрою та комунального господарства
Брагинець Наталія Геннадіївна - начальник відділу   413
Коваль Тетяна Юріївна головний спеціаліст відділу   415
Губіч Світлана Юріївна головний спеціаліст відділу   415
Кузнєцова Ірина Олександрівна провідний спеціаліст відділу   415
Відділ з житлових питань
Гуляєва Наталя Миколаївна - начальник відділу   408
Чібінєва Наталія Дмитрівна головний спеціаліст відділу   408
Відділ бухгалтерського обліку та договірних відносин
Берко Наталя Миколаївна - начальник відділу - головний бухгалтер   414
Барабаш Наталія Олександрівна головний спеціаліст відділу   414
Строкань Леся Леонідівна головний спеціаліст відділу   409
Макаренко Наталя Валеріївна головний спеціаліст відділу   409

Інформація про роботу управління

 

Управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради (далі-управління) є самостійним структурним підрозділом виконкому районної у місті ради, який утворюється та ліквідується рішенням районної у місті ради за пропозицією голови районної у місті ради.

Управління є підзвітним і підконтрольним районній у місті раді, підпорядкованим її виконавчому комітету та голові районної у місті ради.

Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в управлінні Державної казначейської служби України у м. Кривому Розі Дніпропетровської області та банківських установах, та є головним розпорядником відповідних коштів районного у місті бюджету, виділених районною у місті радою.

Управління є неприбутковою організацією, що утворено та зареєстровано в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

 

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 

1. Здійснює організаційно-розпорядчі, консультативно-дорадчі, виконавчі, контролюючі та інші функції у межах і обсягах повноважень, делегованих виконкому районної у місті ради.

2. Співпрацює у процесі виконання покладених на нього завдань із структурними підрозділами виконкому районної у місті ради, органами місцевого самоврядування вищого рівня, а також з підприємствами, установами та організаціями району усіх форм власності та об’єднаннями громадян.

3. Готує проекти рішень районної у місті ради щодо:

3.1 надання згоди на створення за ініціативи жителів будинкових комітетів та комітетів мікрорайонів, дострокове припинення їх повноважень у випадках, передбачених законом;

3.2 визначення видів безоплатних суспільно-корисних робіт, вигляді громадських робіт, для відбування покарання засудженими та правопорушниками, які притягуються до адміністративної відповідальності, погодження переліку об’єктів, на яких засуджені відбувають громадські роботи;

3.3 затвердження схем організації дорожнього руху на території району.

4. Бере участь у розробці заходів щодо економії паливно-енергетичних ресурсів, в упровадженні нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії, вико-ристання вторинних ресурсів і відходів виробництва.

5. Здійснює розгляд проектів планів підприємств і організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, уносить до них зауваження і пропозиції, контролює їх виконання.

6. Спільно з виконавчими органами міської ради вживає заходи щодо покра-щення фінансового стану та утримання суб’єктів господарювання, що належать до комунальної власності та розташовані на території району, ліквідації їх збитковості та підвищення прибутковості, уносить пропозиції з проведення санації, зміни структури їх управління.

7. Уносить до міської ради пропозиції щодо створення, ліквідації, реорганізації, перепрофілювання суб’єктів господарювання, що належать до комунальної форми власності та розташовані на території району.

8. Організовує та проводить інвентаризацію майна комунальних підприємств, розташованих на території району, і спільно з галузевими виконавчими органами міської ради здійснює аналіз матеріалів інвентаризації, який надає до управління комунальної власності міста виконкому міської ради.

9. Контролює виконання умов контрактів укладених з керівниками суб’єктів господарювання комунальної форми власності, розташованих на території району.

10. Бере участь у прийманні-передачі справ та комунального майна при зміні керівника у підпорядкованих суб’єктів господарювання, що належать до комунальної власності міста (за необхідності).

11. Контролює спільно з управлінням комунальної власності міста виконкому міської ради стан утримання та збереження об’єктів комунального майна територіальної громади міста Кривого Рогу, які перебувають на балансовому обліку управління, виконання умов договорів оренди таких об’єктів, своєчасність надходження орендної плати; бере участь у обстеженні технічного стану об’єктів оренди.

12. Доводе до суб’єктів господарювання вимоги нових нормативних актів, проводе наради, семінари з питань, які стосуються питань, що належать до повноважень управління.

13. Готує:

13.1 проекти рішень виконкому районної у місті ради щодо прийняття регуляторного акта та зупинення його дії, скасування чи залишення його без змін або необхідність перегляду; уносить районній у місті раді пропозиції стосовно ухвалених ними рішень;

13.2 звіти про відстеження результативності дії регуляторних актів та державної регуляторної політики в районі.

14. Забезпечує комплексний розвиток житлово-комунального господарства району з метою максимального задоволення запитів населення з усіх видів житлових і комунальних послуг. Здійснює функції органу управління комунальними житловими підприємствами, що знаходяться в підпорядкуванні виконкому районної у місті ради. Здійснює контроль за організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства всіх форм власності з метою забезпечення споживачів житлово-комунальними послугами належного рівня та якості.

15. Здійснює облік:

15.1 громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, у тому числі тих, що мають право на доступне житло;

15.2 громадян, які мають право на отримання квартири, садибних (одноквартирних) житлових будинків з житлового фонду соціального призначення та фонду житла для тимчасового проживання;

15.3 суб’єктів господарювання, що ведуть облік громадян, що потребують поліпшення житлових умов, за місцем роботи;

15.4 аварійного житла.

16. Готує для затвердження:

16.1 списки громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем проживання та місцем роботи, громадян, які мають право на доступне житло; перевіряє облікові справи зазначених громадян;

16.2 перелік документів, що підтверджують право громадян на отримання житла, обґрунтованість визнання у визначеному порядку громадянина таким, що потребує надання соціального житла, та/або житла з фонду для тимчасового проживання.

17. Готує проекти рішень виконкому районної у місті ради щодо створення:

17.1 наглядової ради у сфері розподілу соціального житла та оцінних комісій;

17.2 наглядової ради з питань розподілу й утримання житла в гуртожитках і використання гуртожитків та їх прибудинкових територій;

17.3 комісії щодо визнання житлових будинків і гуртожитків непридатними для проживання або аварійними;

17.4 комісії з проведення інвентаризації гуртожитків;

17.5 комісії з переведення гуртожитків, житлових будинків і приміщень (квартир) у нежитловий фонд;

17.6 комісії з обстеження житлових приміщень з метою визначення їх відповідності технічним і санітарним нормам та надає пропозиції щодо їх подальшого використання;

17.7 комісії з питань реалізації житлових прав мешканців гуртожитків;

17.8 органу приватизації житла, у тому числі кімнат у гуртожитках, що належать до комунальної власності міста, розташованих на території району;

17.9 громадської комісії з житлових питань.

18. Проводить підготовку та проведення засідань громадської комісії з житлових питань та районної наглядової ради у сфері розподілу соціального житла.

19. Контролює:

19.1 стан обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем роботи;

19.2 використання соціального житла за призначенням та житла з фонду для тимчасового проживання.

20. Веде щорічний моніторинг сукупного доходу громадян, які перебу-вають на соціальному квартирному обліку та на обліку житла для тимчасового проживання, або вже отримали таке житло.

21. Щорічно інформує територіальну громаду району про ведення обліку громадян, які користуються правом на отримання соціального житла в позачерговому, першочерговому порядку й у порядку загальної черги, про надання соціального житла на власному веб-сайті в мережі Інтернет та в місцевих друкованих засобах масової інформації.

22. Готує для укладання та розірвання договори найму соціального житла, житла з фонду для тимчасового проживання та інші договори найму житла, що перебувають в комунальній власності міста; здійснює контроль за їх виконанням.

23. Забезпечує відповідно до законодавства:

23.1 розподіл та надання житла, що належить до комунальної власності, розташованого на території району, у разі наявності погодження департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому міської ради, у тому числі кімнат у гуртожитках комунальної власності;

23.2 щорічну перереєстрацію громадян, які перебувають на квартирному обліку;

23.3 виконання затверджених загальнодержавних та місцевих програм розвитку соціального житла та житла з фонду для тимчасового проживання;

23.4 проведення інвентаризації всіх гуртожитків, розташовані на території району;

23.5 відселення громадян з аварійного житла;

23.6 облік вільних житлових приміщень;

23.7 оформлення довідок громадянам щодо їхнього перебування у списках громадян, які потребують поліпшення житлових умов та громадян, які мають право на доступне житло;

23.8 оформлення дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме майно у зв’язку з їх втратою, пошкодженням чи зіпсуванням, які були видані відповідним органом.

24. Сприяє забезпеченню реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, розташованих на території району, шляхом проведення організаційних заходів щодо передачі відомчих гуртожитків до комунальної власності міста.

25. Оформлює ордери на заселення громадян у надане житлове приміщення, у тому числі на кімнати в гуртожитках комунальної власності.

26. Готує проекти рішень виконкому районної у місті ради:

26.1 про включення житлових приміщень до числа службових та виключення з числа таких, у разі наявності погодження заступника міського голови згідно з розподілом обов’язків;

26.2 про видалення зелених насаджень;

26.3 про реєстрацію будинкових комітетів, комітетів мікрорайонів;

26. 4 з інших питань, що відносяться до повноважень управління.

27. Сприяє:

27.1 розширенню житлового будівництва; надає допомогу громадянам, які мають потребу в житлі;

27.2 власникам квартир (будинків) у їх обслуговуванні та ремонті;

27.3 створенню об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, інших суб’єктів господарювання з утримання житлового фонду, об’єктів благоустрою.

28. Взаємодіє з житлово-будівельними, гаражними кооперативами, об’єднаннями співвласників багатоквартирного будинку з питань, що належать до повноважень управління.

29. Організовує роботу з:

29.1 благоустрою автошляхів, тротуарів, кладовищ, пляжів, громадських вбиралень, зупиночних павільйонів, пам’ятників, меморіалів, зелених насаджень, визначення стану та відновної вартості останніх шляхом обстеження, видачі ордерів на їх знесення;

29.2 ліквідації несанкціонованих звалищ сміття;

29.3 дотримання вимог санітарного стану району;

29.4 придбання та встановлення елементів благоустрою (зупиночних павільйонів, обладнання (елементів) дитячих, спортивних та інших майданчиків, дорожніх знаків відповідно до схем організації дорожнього руху та/або приписів патрульної поліції тощо);

29.5 утримання, капітального та поточного ремонтів, реконструкції об’єктів і елементів благоустрою, що перебувають на балансі управління.

30. Здійснює контроль за:

30.1 станом благоустрою об’єктів, їх охороною та відновленням, усуненням розкопів, наявністю люків на інженерних мережах та притягненням до відповідальності порушників благоустрою й санітарного стану району;

30.2 організацією збирання, транспортування, знешкодження побутових відходів та трупів тварин;

30.3 додержанням громадянами, суб’єктами господарювання Правил утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними у м. Кривому Розі; благоустрою у місті Кривому Розі; додержання тиші в громадських місцях на території міста Кривого Рогу, уживають своєчасних заходів щодо попередження та усунення їх порушення.

31. Здійснює відповідно до законодавства контроль за належною експлуатацією житлового фонду та інженерних комунальних мереж на території району, залучає органи самоорганізації населення до вирішення цих питань.

32. Веде оперативний облік житлового фонду та нежилих приміщень, здійснює контроль за їх ефективним утриманням та використанням.

33. Проводить обстеження об’єктів житлово-комунального господарства; надає допомогу у підготовці матеріалів з прийому інженерних мереж до комунальної власності міста.

34. Виявляє випадки порушення правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями, самовільного переобладнання та перепланування житлових будинків, використання житлових та допоміжних приміщень багатоквартирного будинку за іншим призначенням, знищення чи пошкодження зелених насаджень, ухвалюють відповідні рішення, за необхідності притягують винних осіб до адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством України.

35. Оформлює охоронні свідоцтва (броню) на житлові приміщення та обмінні ордери на квартири, що належить до комунальної власності міста.

36. Бере участь у проведенні конкурсів з призначення управителя багатоквартирного будинку.

37. Надає консультативну, організаційно-методичну допомогу будинковим комітетам, об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, асоціаціям власників житлових будинків, громадським організаціям з питань утримання й збереження житлового фонду; реалізації заходів щодо поліпшення санітарного стану та благоустрою житлових будинків і прибудинкових територій.

38. Здійснює відповідно до повноважень контроль за належною організацією обслуговування населення підприємствами, що надають комунальні послуги, підприємствами транспорту, зв’язку.

39. Уносить до виконкому міської ради пропозиції щодо формування міської маршрутної мережі пасажирського транспорту й мережі стоянок таксі.

40. Здійснює заходи щодо ведення в установленому порядку єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

41. Розробляє заходи по забезпеченню безперебійного руху міського пасажирського та автомобільного  транспорту у зимовий період, здійснює оперативне реагування по ліквідації снігових заметів.

42. Розробляє заходи по підготовці житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період та здійснює контроль за їх виконанням.

43. Розробляє і вносить до виконкому міської ради пропозиції до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів комунального господарства, розташованих на території району.

44. Організовує роботу з ремонту та фарбування фасадів, майданчиків відпочинку, розміщення малих архітектурних форм, благоустрою та озеленення територій після погодження з департаментами регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин, розвитку інфраструктури міста виконкому міської ради.

45. Сприяє організації обстеження зелених насаджень, а саме:

45.1 готує документи щодо створення комісії з питань обстеження зелених насаджень;

45.2 здійснює обстеження зелених насаджень на території району;

45.3 визначає відновну вартість зелених насаджень та здійснює контроль за їх сплатою (з моменту затвердження Криворізькою міською радою кошторису створення (посадки) та утримання за попередні роки зелених насаджень на території міста).

46. Розробляє заходи щодо утилізації залишків сухої рослинності й опалого листя з метою недопущення їх спалення на території житлової забудови району, здійснює контроль за їх виконанням.

47. Виявляє безхазяйні побутові відходи, розміщені на території району, та вживає заходи для визначення їх власника.

48. Здійснює на території району контроль за додержанням юридичними та фізичними особами вимог законодавства у сфері поводження з побутовими відходами, передає матеріали на розгляд відповідних державних органів.

49. Забезпечує роз’яснення законодавства про відходи серед населення, створення необхідних умов для стимулювання залучення населення до збирання й заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини.

50. Сприяє:

50.1 адміністрації виправних центрів у трудовому й побутовому влаштуванні засуджених;

50.2 розвитку та створенню безпечних умов роботи автомобільного транспорту загального користування;

50.3 органам Національної поліції України в забезпеченні додержання Правил дорожнього руху на території району.

51. Готує пропозиції до виконкому міської ради щодо найменування (перейменування) парків, скверів, мостів та інших споруд, які перебувають на балансовому обліку управління.

52. Готує цільові програми з питань, що належать до компетенції управління, подає їх на затвердження районної ради, організовує їх виконання; подає районні раді звіти про хід і результати виконання цих програм.

53. Здійснює функції розпорядника бюджетних коштів відповідно до бюджетного законодавства.

54. Забезпечує функціонування систем управління якістю та системи управління інформаційною безпекою в управлінні.

55. Проводить роботу, пов’язану із захистом персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

56. Забезпечує надання безоплатної первинної правової допомоги відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» у межах компетенції управління.

 

 

У своїй роботі управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому районної у місті ради керується:

 

Житловий кодекс Української РСР від 30. 06. 1983.

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Закон України «Про звернення громадян».

Закон України «Про житлово-комунальні послуги».

Закон України «Про благоустрій населених пунктів».

Закон України «Про відходи».

Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку».

Закон України «Про кооперацію».

Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду».

Закон України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків».

-  Закон України «Про житловий фонд соціального призначення».

-  Постанова Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11. 12. 1984 № 470 «Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР».

-  Постанова Ради Міністрів Української РСР від 04. 02. 1988 № 37 «Про службові жилі приміщення».

-  Постанова Ради Міністрів Української РСР від 11. 10. 1993 «Про затвердження Правил бронювання жилих приміщень в Українській РСР».

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 31. 03. 2004 № 422 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання та Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання».

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення».

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів».

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах».

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».

Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10 серпня 2004 року № 150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд».

Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального гос­подарства від 17 травня 2005 року № 76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій».

Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10. 04. 2006 № 105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України».

Рішення Криворізької міської ради від 31. 03. 2016 № 381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів» зі змінами.

Рішення Криворізької міської ради від 23. 12. 2009 № 3645 «Про затвердження Правил утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними у м. Кривому Розі».

Рішення Криворізької міської ради від 21. 10. 2015 № 4038 «Про затвердження Правил благоустрою у місті Кривому Розі».

Рішення виконкому Криворізької міської ради від 12. 04. 2017 № 178 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що надаються населенню м. Кривого Рогу товариством з обмеженою відповідальністю «Житлосервіс-КР».

- Рішення Криворізької міської ради від 28. 03. 2018 № 2564 «Про затвердження Правил дотримання тиші в громадських місцях на території міста Кривого Рогу»;

- Рішення міської ради від 28. 03. 2018 № 2566 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою, відмови в їх видачі, переоформлення та анулювання таких дозволів.