Виконавчий комітет Саксаганської районної в місті ради Офіційний веб-сайт виконавчого комітету Саксаганської районної в місті ради

Управління благоустрою та житлово-комунального господарства


Головченко Олександр Геннадійович

Посада: Начальник управління благоустрою та житлово-комунального господарства
Освіта:
Загальний стаж:
Телефон: 94-82-20
Дні та часи прийому громадян: щопонеділка з 10.00-17.00, каб. 411

 

Структура відділу:
Прізвище, ім’я, по батькові Посада Номер телефону Номер кабінету
Головченко Олександр Геннадійович - начальник управління 94-82-20 411
Шпак Катерина Олегівна - провідний спеціаліст   410
Ханданик Світлана Володимирівна - спеціаліст І категорії   402
Відділ з благоустрою та комунального господарства
Ганженко Сергій Віталійович - заступник начальника управління - начальник відділу 94-82-21 412
Студенікіна Віталіна Станіславівна  - провідний спеціаліст відділу   413
Кузьменко Олена Володимирівна - провідний спеціаліст відділу   415
Коваль Тетяна Юріївна - спеціаліст І категорії відділу   415
Відділ з житлових питань
Шматко Катерина Вікторівна  - начальник відділу   408
Гуляєва Наталя Миколаївна - головний спеціаліст відділу   408
Відділ бухгалтерського обліку та договірних відносин
Куркіна Лілія Василівна - начальник відділу - головний бухгалтер   414
Молчанова Інна Борисівна  - спеціаліст І категорії   409
Інформація про роботу відділу
Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
  1. Здійснює організаційно-розпорядчі, консультативно-дорадчі, виконавчі, контролюючі та інші функції у межах і обсягах повноважень, делегованих виконкому районної у місті ради.
  2. Співпрацює у процесі виконання покладених на нього завдань із структурними підрозділами виконкому районної у місті ради, органами місцевого самоврядування вищого рівня, а також з підприємствами, установами і закладами району усіх форм власності та об’єднаннями громадян.
  3. Готує проекти рішень районної у місті ради щодо:
   • визначення видів безоплатних суспільно-корисних робіт для відбування засудженими покарання у вигляді громадських робіт та правопорушниками, які притягуються до адміністративної відповідальності у вигляді громадських робіт; погодження переліку об’єктів, на яких засуджені відбувають громадські роботи;
   • організації дорожнього руху по вулицях та дорогах району;
   • надання згоди на створення за ініціативи жителів будинкових комітетів, комітетів мікрорайонів, наділення їх окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування; дострокове припинення повноважень створених органів самоорганізації населення.
  4. Бере участь у розробці заходів щодо економії паливно-енергетичних ресурсів, упровадженні нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії, використання вторинних ресурсів і відходів виробництва та забезпечує збалансований економічний та соціальний розвиток району.
  5. Здійснює розгляд проектів планів суб’єктів господарювання, які належать до комунальної власності та знаходяться в управлінні виконкому районної у місті ради; уносить до них зауваження і пропозиції, здійснює контроль за їх виконанням.
  6. Спільно з виконавчими органами міськради вживає заходи щодо покращення фінансового стану та утримання суб’єктів господарювання, які належать до комунальної власності, ліквідації збитковості та підвищення їх прибутковості, уносить пропозиції з проведення санації, зміни структури їх управління.
  7. Уносить до міськради пропозиції щодо створення, ліквідації, реорганізації, перепрофілювання суб’єктів господарювання, які належать до комунальної власності.
  8. Контролює виконання умов контрактів укладених з керівниками суб’єктів господарювання комунальної форми власності.
  9. Організовує та проводить інвентаризацію майна комунальних підприємств, розташованих на території району, і спільно з галузевими виконавчими органами міськради здійснює аналіз матеріалів інвентаризації, який надає до управління комунальної власності міста виконкому міськради.
  10. Бере участь у прийманні-передачі справ та комунального майна при зміні керівника у підпорядкованих суб’єктів господарювання, які належать до комунальної власності міста.
  11. Доводе до суб’єктів господарювання вимоги нових нормативних актів, проводе наради, семінари з питань, які стосуються їх діяльності.
  12. Готує:
   • проекти рішень виконкому районної у місті ради щодо прийняття та зупинення дії регуляторного акта, скасування чи необхідності залишення його без змін або необхідність перегляду; уносить районній у місті раді пропозиції стосовно прийняття ними рішень;
   • звіти про відстеження результативності дії регуляторного акта та державної регуляторної політики в районі.
  13. Забезпечує комплексний розвиток житлово-комунального господарства району з метою максимального задоволення запитів населення з усіх видів житлових і комунальних послуг. Здійснює функції органу управління комунальними житловими підприємствами, що знаходяться в підпорядкуванні виконкому районної у місті ради.
  14. Здійснює облік:
   • громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, у тому числі тих, які мають право на доступне житло;
   • громадян, які мають право на отримання квартири, садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення;
   • суб’єктів господарювання, які ведуть облік громадян, що потребують поліпшення житлових умов, за місцем роботи;
   • аварійного житла.
  15. Затверджує:
   • списки громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем проживання та місцем роботи, а також громадян, які мають право на доступне житло; перевіряє облікові справи зазначених громадян;
   • перелік документів, які підтверджують право громадян на отримання житла, обґрунтованість визнання у визначеному порядку громадянина малозабезпеченим та таким, що потребує надання соціального житла.
  16. Готує проекти рішень виконкому районної у місті ради щодо створення:
   • наглядової ради у сфері розподілу соціального житла та оцінної  комісії;
   • комісії щодо визнання житлових будинків та гуртожитків непридатними для проживання або аварійними;
   • комісії з проведення інвентаризації гуртожитків;
   • комісії по переведенню гуртожитків, жилих будинків і приміщень (квартир) у нежитловий фонд;
   • комісії з обстеження жилих приміщень із метою визначення їх відповідності технічним і санітарним нормам та надає пропозиції щодо їх подальшого використання;
   • комісії з питань реалізації житлових прав мешканців гуртожитків;
   • органу приватизації житла, у тому числі кімнат у гуртожитках, що належать до комунальної власності міста, розташованих на території району.
  17. Проводить підготовку та проведення засідань громадської комісії з житлових питань та районної наглядової ради у сфері розподілу соціального житла.
  18. Контролює:
   • стан обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем роботи;
   • використання соціального житла за призначенням.
  19. Веде щорічний моніторинг сукупного доходу громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку або вже отримали таке житло.
  20. Щорічно інформує територіальну громаду району про ведення обліку громадян, які користуються правом на отримання соціального житла в позачерговому, першочерговому порядку і в порядку загальної черги, про надання соціального житла на власному веб-сайті в мережі Інтернет та в місцевих друкованих засобах масової інформації.
  21. Укладають та розривають договори найму соціального житла; здійснює контроль за їх виконанням.
  22. Забезпечує відповідно до законодавства:
   • щорічну перереєстрацію громадян, які перебувають на квартирному обліку;
   • розподіл та надання житла, що належить до комунальної власності, розташованого на території району, у разі наявності погодження управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради, у тому числі кімнат у гуртожитках комунальної власності;
   • виконання затверджених загальнодержавних та місцевих програм розвитку соціального житла;
   • проведення інвентаризації всіх гуртожитків, що знаходяться на території району;
   • відселення громадян з аварійного житла;
   • облік вільних житлових приміщень;
   • видачу довідок громадянам щодо їхнього перебування у списках громадян, які потребують поліпшення житлових умов та громадян, які мають право на отримання житла із житлового фонду соціального призначення.
  23. Сприяє забезпеченню реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, розташованих на території району, шляхом проведення організаційних заходів щодо передачі відомчих гуртожитків до комунальної власності міста.
  24. Оформлює і видає ордери на заселення громадян у надане житлове приміщення, у тому числі на кімнати в гуртожитках комунальної власності.
  25. Сприяє:
   • розширенню житлового будівництва; надає допомогу громадянам, які мають потребу в житлі;
   • власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті;
   • створенню об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, інших суб’єктів господарювання з утримання житлового фонду, об’єктів благоустрою.
  26. Взаємодіє із житлово-будівельними, гаражними кооперативами в межах наданих повноважень.
  27. Забезпечує роботу з:
   • видачі ордерів суб’єктам господарювання, фізичним особам на виконання ремонтних робіт на інженерних мережах та земляних робіт на території району;
   • благоустрою автошляхів, тротуарів, кладовищ, пляжів, громадських вбиралень, зупиночних павільйонів, пам’ятників, меморіалів, зелених насаджень, визначення стану та відновної вартості останніх шляхом обстеження, а також видачі ордерів на їх знесення;
   • ліквідації несанкціонованих звалищ сміття;
   • дотримання вимог санітарного стану району, у т.ч. із залученням на договірних засадах коштів, трудових та матеріально-технічних ресурсів суб’єктів господарювання, а також населення.
  28. Здійснює контроль за:
   • станом благоустрою об’єктів, їх охороною, відновленням розкопів, наявністю люків на інженерних мережах та притягненням до відповідальності порушників благоустрою і санітарного стану району;
   • організацією збирання, транспортування, знешкодження побутових відходів та трупів тварин;
   • додержанням громадянами, суб’єктами господарювання Правил утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними у м. Кривому Розі, Правил благоустрою у місті Кривому Розі, Правил додержання тиші в громадських місцях на території міста Кривого Рогу, а також уживають своєчасних заходів щодо попередження та усунення їх порушення.
  29. Здійснює відповідно до законодавства контроль за належною експлуатацією житлового фонду та інженерних комунальних мереж на території району, управління комунальним підприємством «Житлово-експлуатаційна організація № 35» щодо організації утримання житлового фонду та залучення органів самоорганізації населення до вирішення цих питань.
  30. Веде оперативний облік житлового фонду та нежилих приміщень, здійснює контроль за ефективним їх утриманням та використанням.
  31. Проводить обстеження об’єктів житлово-комунального господарства; здійснює підготовку матеріалів з прийому житлового та нежитлового фондів і об’єктів благоустрою, інженерних мереж до комунальної власності міста.
  32. Складає акт із висновком про результати обстеження та визначення можливості переведення жилих приміщень (квартир) у нежилі.
  33. Розглядає конфліктні ситуації, які виникають між власниками суміжних квартир, пов’язані з переведенням жилих приміщень із житлового у нежитловий фонд, їх переобладнанням, реконструкцією і подальшою експлуатацією за іншим призначенням та навпаки.
  34. Виявляє випадки порушення правил користування приміщеннями жилих будинків і прибудинковими територіями, самовільного переобладнання та перепланування жилих будинків, а також жилих та допоміжних приміщень багатоквартирного будинку за іншим призначенням, знищення чи пошкодження зелених насаджень, приймають відповідні рішення, при необхідності притягують винних осіб до адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством.
  35. Уживає необхідні заходи щодо забезпечення соціально-культурних закладів, які належать до комунальної власності міста, а також населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями; вирішує питання водопостачання, водовідведення.
  36. Розробляє заходи по підготовці житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період та здійснює контроль за їх виконанням.
  37. Здійснює збір та аналіз інформації про діяльність підприємств житлово-комунального господарства, розташованих на території району.
  38. Здійснює відповідно до чинного законодавства контроль за роботою комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна організація № 35» щодо забезпечення права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на житло, збереження зазначеного житла у стані, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам.
  39. Видає охоронні свідоцтва (броню) на жилі приміщення та обмінні ордери на квартири, що належить до комунальної власності міста.
  40. Бере участь у проведенні конкурсів на виконання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.
  41. Надає консультативну, організаційно-методичну допомогу будинковим комітетам, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, асоціаціям власників жилих будинків, громадським організаціям з питань утримання і збереження житлового фонду; реалізації заходів щодо поліпшення санітарного стану та благоустрою жилих будинків і прибудинкових територій.
  42. Здійснює відповідно до законодавства контроль за належною експлуатацією і організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку.
  43. Уносить пропозиції до виконкому міської ради щодо формування автобусної маршрутної мережі загального користування і мережі таксомоторних стоянок та розробляє перспективні плани їх розвитку, а також сприяє облаштуванню автопавільйонів на автобусних маршрутах відповідно до Правил дорожнього руху та інформаційного забезпечення пасажирів, підтримує їх в належному технічному і санітарному стані.
  44. Розробляє заходи по забезпеченню безперебійного руху міського пасажирського та автомобільного транспорту в зимовий період, здійснює оперативне реагування по ліквідації снігових заметів.
  45. Готує пропозиції до виконкому міської ради щодо планів або програм будівництва та реконструкції об’єктів комунального господарства, забудови окремих ділянок території району.
  46. Готує проекти рішень виконкому районної у місті ради:
   • щодо встановлення нумерації будинків, приміщень, споруд, розташованих на території району та надання або уточнення поштових адрес;
   • про видалення зелених насаджень;
   • про затвердження витягів із протоколів засідань правлінь гаражно-будівельних кооперативів;
   • про включення житлових приміщень до числа службових та виключення із числа таких, у разі наявності погодження заступника міського голови згідно з розподілом обов’язків;
   • про реєстрацію будинкових комітетів, комітетів мікрорайонів;
   • з інших питань, що відносяться до повноважень відділу.
  47. Організовує роботу з ремонту та фарбування фасадів, майданчиків відпочинку, розміщення малих архітектурних форм, благоустрою та озеленення територій після погодження з управліннями містобудування і архітектури, земельних ресурсів, благоустрою та житлової політики виконкому міськради.
  48. Розробляє заходи щодо утилізації залишків сухої рослинності і опалого листя з метою недопущення їх спалення на території житлової забудови району, здійснює контроль за їх виконанням.
  49. Здійснює контроль за організацією охорони водойм, додержанням режиму використання територій водоохоронних зон і прибережних захисних смуг.
  50. Виявляє та бере на облік безхазяйні побутові відходи, розміщені на території району; здійснює інші заходи, визначені чинним законодавством.
  51. Здійснює на території району контроль за додержанням юридичними та фізичними особами вимог законодавства у сфері поводження з побутовими відходами, передає матеріали на розгляд відповідних державних органів у разі порушення законодавства про відходи.
  52. Сприяє:
   • зовнішньоекономічним зв’язкам суб’єктів господарювання, розташованих на відповідній території;
   • у створенні на основі законодавства спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об’єктів;
   • адміністрації кримінально-виконавчих установ у трудовому і побутовому влаштуванні засуджених;
   • розвитку та створенню безпечних умов роботи автомобільного транспорту загального користування;
   • органам внутрішніх справ у забезпеченні додержання правил дорожнього руху на території району.
  53. Бере участь у судових засіданнях районних судів м. Кривого Рогу, в яких стороною є Саксаганська районна у місті рада та її виконком, з питань:
   • визнання права власності на самочинно прибудовані балкони і лоджії;
   • права власності на паї в гаражних кооперативах.
  54. Готує пропозиції до виконкому міської ради щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території району.
  55. Сприяє розвитку та впровадженню сучасних комп’ютерних інформаційних технологій у сфері житлово-комунального господарства.
  56. Забезпечує упровадження і функціонування системи управління якістю
  57. Здійснює прийом громадян та надає консультативну допомогу, з питань, що належать до повноважень відділу.
  58. Надає безоплатну первинну правову допомогу відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».
  59. Вирішують відповідно до чинного законодавства України питання про видачу копії втраченого, пошкодженого правовстановлюючого документа на нерухоме майно (на гаражі в гаражних кооперативах, квартири у житлово-будівельних кооперативах та багатоповерхових житлових будинках), виданого органом місцевого самоврядування.

У своїй роботі відділ житлово-комунального господарства виконкому районної у місті ради керується законами України: