Виконавчий комітет Саксаганської районної в місті ради Офіційний вебсайт виконавчого комітету Саксаганської районної в місті ради

Відділ розвитку підприємництва

 


  

Посада: завідувач відділу розвитку підприємництва  
Дні та часи прийому громадян: щопонеділка з 10.00-12.30, каб. 407

 

Структура відділу:
Прізвище, ім’я, по батькові Посада Номер телефону Номер кабінету
Левченко Альона Юріївна - завідувач відділу   405
Шевчук Анна Володимирівна - головний спеціаліст з питань захисту прав споживачів 94 82 07 404
Буйваленко Вікторія Вікторівна - головний спеціаліст   407
Маслова Ольга Петрівна - головний спеціаліст   407
Шкленський Дмитро Миколайович - головний спеціаліст   407

Інформація про роботу відділу

У своїй роботі відділ керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування” та іншими постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, указами Президента України, розпорядженнями міського голови, рішеннями міськради та її виконкому, районної у місті ради та виконкому з питань, що стосуються повноважень відділу, регламентами районної у місті ради, виконкому та Положенням про відділ.

Основними завданнями та функціями відділу є:

  1. проведення регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності району;
  2. сприяння формуванню та товарному насиченню споживчого ринку, виробництву товарів, розширенню їх асортименту та поліпшенню якості з урахуванням попиту населення району;
  3. застосування ефективного механізму захисту прав споживачів, насичення споживчого ринку району якісними та безпечними для життя мешканців товарами (роботами, послугами);
  4. сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, створенню нових робочих місць;
  5. створення сприятливих умов для використання суб’єктами підприємницької діяльності державних фінансових, матеріально-технічних та інформаційних ресурсів, а також науково-технічних розробок та технологій;
  6. залучення суб’єктів підприємництва до виконання заходів соціально-економічного розвитку району та інших цільових програм з питань підприємництва.

Для виконання поставлених завдань відділ у своїй діяльності вирішує наступні задачі:

1. забезпечує розробку програми розвитку підприємництва району, організовує її виконання;

2. погоджують зручний для населення режим роботи підприємств комунального господарства, торгівлі й ресторанного господарства, сфери послуг, що належать до комунальної власності міста, та інших форм власності;

3. обмежують цілодобовий та подовжений режим роботи об’єктів у випадку порушення суб’єктами господарювання Правил додержання тиші в громадських місцях, затверджених відповідним рішенням міської ради, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність.

4. веде облік об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування, розташованих на території району, здійснює контроль за ефективним їх утриманням.

5. здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів на території району;

6. здійснює відповідно до законодавства контроль за належною організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

7. організовує роботу ринків, розташованих у районі, ярмарків;

8. забезпечують реалізацію державної політики з питання створення, використання та розвитку електронних інформаційних ресурсів-переліків об’єктів бізнесу з оформленням декларації про розміщення об’єктів сфери послуг, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності;

9. здійснюють контроль за додержанням суб’єктами господарювання Правил благоустрою у м. Кривому Розі;

10. забезпечує торговельне обслуговування населення під час проведення районних заходів;

11. здійснює підготовку та оприлюднення проектів регуляторних актів;

12. здійснює відстеження результативності впливу регуляторного акту та його аналіз (базовий, повторний, періодичний);

13. вносить пропозицію виконкому районної у місті ради про зупинення дії регуляторного акту, скасування чи про необхідність залишення цього регуляторного акту без змін або необхідність його перегляду.

14. забезпечує організацію роботи об’єктів підприємницької діяльності у сфері торгівлі, ресторанного господарства, побуту, ринків та інших об’єктів малого бізнесу, що розташовані на території району.

15. здійснює контроль за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності умов впровадження ліцензованих видів підприємницької діяльності.

16. забезпечує дотримання правил торгівлі на території району;

17. організовує та приймає участь у місцевих ярмарках та виставках;

18. взаємодіє з відповідними структурними підрозділами та органами з питань мобілізаційної підготовки.

19. надає консультації суб’єктам підприємницької діяльності з питань діючого законодавства та інших нормативно-правових актів;

20. організовує і проводить семінари, наради, громадські слухання з питань підприємництва;

21. приймає участь у залученні до підприємницької діяльності соціально незахищених категорій населення (інваліди, жінки, молодь);

22. готує проекти рішень районної у місті ради, виконавчого комітету, розпоряджень голови районної у місті ради;

23. забезпечує своєчасне та якісне виконання рішень районної у місті ради, міськвиконкому та виконкому районної у місті ради, розпоряджень міського голови та голови районної у місті ради;

24. розглядає у встановлені законодавством терміни звернення громадян і вживає відповідні заходи по них.