Виконавчий комітет Саксаганської районної в місті ради Офіційний веб-сайт виконавчого комітету Саксаганської районної в місті ради

Відділ розвитку підприємництва

 
Артюшина Людмила Борисівна

Посада: завідуюча відділом розвитку підприємництва
Освіта: вища
Загальний стаж36 років, стаж служби в органах місцевого самоврядування - 22 роки
Телефон:
Дні та часи прийому громадян: щопонеділка з 10.00-17.00, каб. 407

Структура відділу:
Прізвище, ім’я, по батькові Посада Номер телефону Номер кабінету
Артюшина Людмила Борисівна - завідуюча відділом   407
Логвіненко Наталія Олександрівна - головний спеціаліст   403
Шевчук Анна Володимирівна - головний спеціаліст з питань захисту прав споживачів 94 82 07 404
Левченко Альона Юріївна - головний спеціаліст   405
Токовенко Марина Анатоліївна - головний спеціаліст   405

Інформація про роботу відділу

У своїй роботі відділ керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування” та іншими постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, указами Президента України, розпорядженнями міського голови, рішеннями міськради та її виконкому, районної у місті ради та виконкому з питань, що стосуються повноважень відділу, регламентами районної у місті ради, виконкому та Положенням про відділ.

Основними завданнями та функціями відділу є:

 1. проведення регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності району;
 2. сприяння формуванню та товарному насиченню споживчого ринку, виробництву товарів, розширенню їх асортименту та поліпшенню якості з урахуванням попиту населення району;
 3. застосування ефективного механізму захисту прав споживачів, насичення споживчого ринку району якісними та безпечними для життя мешканців товарами (роботами, послугами);
 4. сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, створенню нових робочих місць;
 5. створення сприятливих умов для використання суб’єктами підприємницької діяльності державних фінансових, матеріально-технічних та інформаційних ресурсів, а також науково-технічних розробок та технологій;
 6. залучення суб’єктів підприємництва до виконання заходів соціально-економічного розвитку району та інших цільових програм з питань підприємництва.

Для виконання поставлених завдань відділ у своїй діяльності вирішує наступні задачі:

 1. забезпечує розробку програми розвитку підприємництва району, організовує її виконання;
 2. вносить пропозиції по встановленню зручного для населення режиму роботи об’єктів торгівлі і ресторанного господарства, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності міста та інших форм власності за погодженням з їх власниками;
 3. веде облік об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування, розташованих на території району, здійснює контроль за ефективним їх утриманням;
 4. здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів на території району;
 5. здійснює відповідно до законодавства контроль за належною організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;
 6. організовує роботу ринків, розташованих у районі, ярмарків;
 7. вносить пропозицію виконкому районної у місті ради щодо розміщення об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, видають відповідні дозволи, веде облік цих об’єктів у тому числі в електронному вигляді;
 8. веде облік об’єктів малого бізнесу, розташованих у районі та видає відповідні дозволи (декларації щодо розміщення об’єктів сфери послуг);
 9. веде контроль за благоустроєм території прилеглої до об’єктів бізнеу у т.ч. торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення;
 10. забезпечує торговельне обслуговування населення у місцях проведення масових заходів та масового відпочинку;
 11. здійснює підготовку та оприлюднення проектів регуляторних актів;
 12. здійснює відстеження результативності впливу регуляторного акту та його аналіз (базовий, повторний, періодичний);
 13. вносить пропозицію виконкому районної у місті ради про зупинення дії регуляторного акту, скасування чи про необхідність залишення цього регуляторного акту без змін або необхідність його перегляду.
 14. вносить пропозиції по встановленню подовженого та цілодобового режиму роботи об’єктів малого бізнесу, а також його обмеженню у випадках порушення правил додержання тиші у громадських місцях.
 15. здійснює підготовку дозвільної та погоджувальної процедури у режимі “Єдиного вікна”;
 16. забезпечує організацію роботи об’єктів підприємницької діяльності у сфері торгівлі, ресторанного господарства, побуту, ринків та інших об’єктів малого бізнесу, що розташовані на території району.
 17. здійснює контроль за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності умов впровадження ліцензованих видів підприємницької діяльності.
 18. аналізує роботу об’єктів підприємницької діяльності, які реалізують продукти першої необхідності для населення району (хлібобулочна, овочева продукція, цукор та круп’яні вироби) та вносить пропозиції по покращанню забезпечення ними населення.
 19. забезпечує дотримання правил торгівлі на території району;
 20. прогнозує попит населення на товари, послуги, які реалізуються та надаються населенню району;
 21. організовує та приймає участь у місцевих ярмарках та виставках;
 22. взаємодіє з відповідними структурними підрозділами та органами з питань мобілізаційної підготовки.
 23. надає консультації суб’єктам підприємницької діяльності з питань діючого законодавства та інших нормативно-правових актів;
 24. організовує і проводить семінари, наради, громадські слухання з питань підприємництва;
 25. приймає участь у залученні до підприємницької діяльності соціально незахищених категорій населення (інваліди, жінки, молодь);
 26. готує проекти рішень районної у місті ради, виконавчого комітету, розпоряджень голови районної у місті ради;
 27. забезпечує своєчасне та якісне виконання рішень районної у місті ради, міськвиконкому та виконкому районної у місті ради, розпоряджень міського голови та голови районної у місті ради;
 28. розглядає у встановлені законодавством терміни звернення громадян і вживає відповідні заходи по них.