Виконавчий комітет Саксаганської районної в місті ради Офіційний вебсайт виконавчого комітету Саксаганської районної в місті ради

Публічні послуги, що надаються у виконкомі районної у місті ради

Публічні послуги надаються у виконкомі районної у місті ради адміністраторами територіального підрозділу ЦнАПу "Віза"

 

Де і як оформити публічні послуги:

Місцезнаходження територіального підрозділу Центру адміністративних послуг «Віза»

вул. Володимира Великого, буд. 32, каб. 122.

Інформація щодо режиму роботи територіального підрозділу Центру адміністративних послуг «Віза»

 

Територіальний підрозділ Центру адміністративних послуг «Віза» працює: з понеділка до п’ятниці з 8.30 до 17.00, перерва з 12.30 до 13.00.

Прийом та видача документів для надання адміністративної послуги здійснюються: з понеділка до п’ятниці з 9.00 до 16.00 години, перерва з 12.30 до 13.00

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та вебсайт Центру адміністративних послуг «Віза»

 

Тел.: 0-800-500-459;

[email protected];

http://viza.kr.gov.ua

 

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання публічної послуги:

Заява та пакет документів подаються безпосередньо адміністратору територіального підрозділу ЦнАПу "Віза" особисто або через представника (законного представника); надсилаються поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє документ, що посвідчує його особу.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

 

Підстави для відмови у наданні публічних послуг:

- надання неповного пакету документів;

- виявлення недостовірних даних у поданих документах;

- невідповідність наданого пакету документів вимогам чинного законодавства;

- негативний висновок за результатами проведених обстежень;

- у разі недоцільності перепрофілювання;

-  якщо це суперечить нормативним вимогам

 

Платність (безоплатність) надання публічної послуги: Безоплатно

Способи отримання відповіді (результату):

Безпосередньо у адміністратора територіального підрозділу ЦнАПу "Віза" особисто, через представника (законного представника), засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку у випадках, передбачених законом.

Примітка: У разі подання копій документів, незавірених нотаріально або суб'єктом, що їх видав, для завірення копій адміністратором необхідно надати оригінали документів.

У разі ухвалення виконкомом районної у місті ради рішення про відмову в наданні публічної послуги, додатково заявникам надаються або направляються письмові роз’яснення уповноваженої посадової особи виконкому районної у місті ради про причини відмови.
На виконання розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від  02. 04. 2015  № Р-162/0/3-15 «Про заходи щодо забезпечення соціальної адаптації учасників антитерористичної операції», у виконкомі Саксаганської районної у місті ради звернення від учасників антитерористичної операції, їх сімей та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції розглядаються першочергово. 

 

1. Обстеження земельної ділянки на наявність зелених насаджень

2. Видача дозволу (ордера) на видалення зелених насаджень

3. Видача довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок (форма 3ДФ)

4. Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

5. Видача довідки про перебування на квартирному обліку у виконкомі районної у місті ради

6. Видача охоронного свідоцтва (броні) на жиле приміщення державного і громадського житлового фонду

7. Видача свідоцтва про право власності на приватизоване житло державного житлового фонду

8. Видача ордера на жиле приміщення

9. Видача ордера на службове жиле приміщення

10. Видача ордерів (подовження терміну дії) на житлову площу в гуртожитку

11. Видача ордерів (подовження терміну дії) при здійсненні обміну квартир державного житлового фонду

12.Унесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення житлових умов

13. Погодження унесення змін до договору найму житла

14. Включення та виключення квартир з числа службових

15. Визнання житлового будинку (квартири) і гуртожитків непридатним для проживання

16.Установлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності

17.Завірення декларації про розміщення об’єкта бізнесу (сфери нефінансових послуг, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, у тому числі під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів, на відведених земельних ділянках)

18.Анулювання декларації про розміщення об’єкта бізнесу (сфери нефінансових послуг, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, у тому числі під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів, на відведених земельних ділянках)

19.Оформлення спеціальної бюджетної дотації фізичним особам завирощування молодняка великої рогатої худоби

20.Унесення змін, доповнень до декларації про розміщення об’єкта бізнесу (сфери нефінансових послуг, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на відведених земельних ділянках

21.Видача дубліката свідоцтва про право власності на житло

22.Переведення дачного чи садового будинку, що відповідає державним будівельним нормам, у житловий будинок

23.Установлення опіки над майном дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування

24.Перевірка цільового витрачання аліментів

25.Вирішення спору між батьками щодо зміни прізвища малолітньої дитини

26.Визначення способу участі одного з батьків у вихованні та спілкуванні з дитиною

27.Визначення місця проживання малолітньої дитини в разі вирішення спору між батьками

28.Надання повної цивільної дієздатності фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір'ю або батьком дитини

29.Надання інформації про перейменування/правопис назви вулиці (провулку)

30.Надання дозволу на створення органу самоорганізації населення (будинкових, вуличних, квартальних комітетів, комітетів мікрорайонів)

31.Легалізація органу самоорганізації населення(будинкових, вуличних, квартальних комітетів, комітетів мікрорайонів)

32.Узгодження статутів (положень) громадських формувань з охорони громадського порядку в районі

33.Видача довідки про роботу колишнім працівникам виконкому районної в місті ради

34.Видача довідки про доходи колишнім працівникам виконкому районної в місті ради

35.Присвоєння (зміна) адреси об’єкта будівництва після отримання права на виконання будівельних робіт

36.Присвоєння (зміна) адреси об’єкта нерухомого майна після прийняття його в експлуатацію

37.Зміна адреси об’єкта нерухомого майна в разі:
- зміни в адміністративно-територіальному устрої;
- зміни назви адміністративно-територіальної одиниці, вулиці або назви гідрографічного, соціально-економічного, природно-заповідного чи іншого такого об’єкта;
- об’єднання та поділ вулиць;
- упорядкування нумерації об’єкта нерухомого майна.

Переглянути інші послуги