Виконавчий комітет Саксаганської районної в місті ради Офіційний веб-сайт виконавчого комітету Саксаганської районної в місті ради

Відділ економіки та промисловості


Кравченко Оксана Юріївна

Посада: Завідуюча відділом економіки та промисловості
Освіта: вища, магістр
Загальний стаж: 22 роки, стаж служби в органах місцевого самоврядування - 13 років
Телефон: 94-82-03
Дні та часи прийому громадян: щопонеділка з 10.00-17.00, каб. 419

Структура відділу:
Прізвище, ім’я, по батькові Посада Номер телефону Номер кабінету
Кравченко Оксана Юріївна - завідуюча відділом 94-82-03 419
  - головний спеціаліст 94-82-03 418
  - головний спеціаліст 94-82-03 421
Скорбачова Дарія Євгенівна - спеціаліст І категорії 94-82-03 420
Інформація про роботу відділу
 1. Здійснює підготовку програм соціально-економічного та культурного розвитку району, надає їх на затвердження районній у місті раді; подає раді звіти про хід і результати виконання цих програм.
 2. Залучає на договірних засадах суб’єктів господарювання до участі в комплексному соціально-економічному розвитку району міста, координує цю роботу на відповідній території.
 3. Приймає участь у розробці заходів щодо економії паливно-енергетичних ресурсів, упровадженні нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії, використання вторинних ресурсів і відходів виробництва; забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку району.
 4. Здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб виконкому районної у місті ради, веде облік проведених закупівель товарів, робіт і послуг; забезпечує проведення постійного аналізу ефективності системи закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.
 5. Здійснює контроль за збереженням та ефективним використанням комунального майна міста, яке розташоване на території району.
 6. Спільно з галузевими структурними підрозділами виконкому міської ради здійснює за дорученням міської ради заходи щодо ліквідації, реорганізації, перепрофілювання суб’єктів господарювання, які належать до комунальної власності.
 7. Здійснює організацію та проведення інвентаризації майна комунальних підприємств, закладів та установ, розташованих на території району, аналіз матеріалів інвентаризації, надає його до управління комунальної власності міста виконкому міської ради.
 8. Забезпечує схоронність об’єктів нерухомості та інших основних засобів суб’єктів господарювання, які належать до комунальної власності та знаходяться на території району, їх ефективне використання; недопущення існування покинутих напризволяще об’єктів, організацію їх охорони.
 9. Щомісячно, до 25 числа, надає до управління комунальної власності міста виконкому міської ради перелік вільних приміщень (з урахуванням попереднього узгодження об’єктів із відповідними галузевими підрозділами виконкому міськради) з метою надання їх в оренду.
 10. Здійснює погодження заяв про укладання договорів оренди, у тому числі на конкурсних засадах, поданих фізичними та юридичними особами до відділу дозвільно-погоджувальних процедур та безпосередньо до управління комунальної власності міста виконкому міської ради; здійснює контроль спільно з управлінням комунальної власності міста виконкому міської ради щодо стану утримання та збереження комунального майна, виконання умов договорів оренди, своєчасності надходження орендної плати та комунальних платежів, цільового використання об’єктів оренди; участь в обстеженні технічного стану об’єктів оренди.
 11. Уживає заходів щодо виявлення безхазяйного майна на території району, забезпечення його збереження, здійснює збір документів, необхідних для передачі такого майна до комунальної власності міста відповідно до діючого в місті порядку.
 12. Відповідно до графіків перевірок управління комунальної власності міста виконкому міської ради здійснює контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу комунального майна.  
 13. Забезпечує виконання актів міської ради, її виконкому, міського голови з питань розрахунків населення та працівників суб’єктів господарювання району за житлово-комунальні послуги.
 14. Здійснює на території району заходи щодо реалізації екологічної політики України, екологічних прав громадян, а також рішень міської ради з цих питань. Бере часть у підготовці регіональних та місцевих програм охорони довкілля.
 15. Здійснює на території району контроль за дотриманням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, у тому числі виявлення підприємств-забруднювачів довкілля для включення їх до переліку платників збору за забруднення навколишнього природного середовища.  
 16. Сприяє організації охорони і збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території району.
 17. Здійснює на території району контроль за додержанням юридичними особами вимог законодавства у сфері поводження з виробничими відходами, передає матеріали на розгляд відповідних державних органів у разі порушення законодавства про відходи.
 18. Сприяє зовнішньоекономічним зв’язкам суб’єктів господарювання, розташованих на території району.
 19. Здійснює підготовку проектів актів районної у місті ради, її виконкому, голови районної у місті ради з питань повноважень відділу.
 20. Надає методично-консультативну допомогу юридичним та фізичним особам з питань повноважень відділу.

У своїй роботі відділ керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами органів державної влади в межах делегованих повноважень, рішеннями органів місцевого самоврядування вищого рівня та розпорядженнями їх посадових осіб, Положенням про відділ.