Виконавчий комітет Саксаганської районної в місті ради Офіційний вебсайт виконавчого комітету Саксаганської районної в місті ради

Відділ земельних відносин та будівництва

Богданова Ірина Віталіївна

Посада: завідувач відділу земельних відносин та будівництва
Телефон: 94-82-11
Дні та часи прийому громадян: щопонеділка з 10.00-12.30, каб. 207

Структура відділу:

 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Номер телефону Номер кабінету
Богданова Ірина Віталіївна - завідувач відділу 94-82-11 207
Городніченко Вікторія Анатоліївна - головний спеціаліст  94-82-11 208
Шевчук Ірина Вікторівна головний спеціаліст   209
Інформація про роботу відділу:

 

 1. Відділ земельних відносин та будівництва здійснює виконавчі, контролюючі функції згідно з повноваженнями, делегованими виконкомам районних у місті рад рішеннями Криворізької міської ради від 31. 03. 2016 № 381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів», від 27. 07. 2011 № 514 «Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у місті Кривому Розі» та Положенням про відділ, затвердженим рішенням Саксаганської районної у місті ради від 23. 09. 2016 № 65 «Про затвердження Положення про структурні підрозділи виконкому Саксаганської районної у місті ради» (зі змінами та доповненнями).
 2. Основними функціями та завданнями відділу є:
  • виявлення випадків самовільного будівництва індивідуальних житлових будинків, допоміжних господарських будівель та інших споруд;
  • здійснення контролю за станом благоустрою, де проводиться будівництво, та за впровадженням заходів, передбачених документацією з питань землеустрою;
  • здійснення контролю за використанням земель району, виявлення фактичних землекористувачів, що не мають оформлених прав на займані земельні ділянки, контроль за оформленням ними відповідних прав;
  • вжиття заходів щодо надходження плати за землю спільно з виконавчими органами Криворізької міської ради та Головним управлінням ДФС у Дніпропетровській області;
  • вирішення земельних спорів щодо меж земельних ділянок індивідуальної житлової забудови, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання ними правил добросусідства;
  • тощо.
 3. Відділом організовується робота:
  • комісії для вирішення земельних спорів відносно меж земельних ділянок і додержання громадянами правил добросусідства;
  • районної постійно діючої комісії з упорядкування розміщення тимчасових об`єктів для здійснення підприємницької діяльності;
  • робочої групи щодо надходжень плати за землю.
 4. У галузі будівництва
  • розглядає і вносить до виконкому міської ради пропозиції до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на території району;
  • розглядає та вирішує конфліктні ситуації, що виникають між власниками суміжних домоволодінь, у зв’язку з порушеннями пожежних, санітарних та будівельних норм при будівництві житлових будинків, господарчих будівель, посадках зелених насаджень, установленні огорож тощо;
  • виявляє випадки самочинного будівництва індивідуальних житлових будинків, гаражів, допоміжних господарських будівель та інших споруд; уживає заходів з усунення виявлених порушень;
  • готують проекти рішень про переведення дачного чи садового будинку, що відповідають державним будівельним нормам, у житловий будинок або відмову в такому переведенні.
 5. У сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.
  • Здійснює роботу з самоврядного контролю за:
   1. використанням суб’єктами господарювання земельних ділянок без оформлених згідно з чинним законодавством України прав на них (обстеження земельних ділянок з оформленням відповідних актів, повідомлення суб’єкта господарювання з наданням рекомендацій з усунення порушень, надання інформації до контролюючих та правоохоронних органів для вжиття заходів впливу (у разі свідомого ухилення суб’єкта господарювання від обов’язків землекористувача);
   2. самовільним розміщенням тимчасових споруд, їх облік і співпраця з установами та організаціями, що утримують прибудинкові території багатоповерхових житлових будинків, на яких виявлені тимчасові споруди;
   3. наявністю у землевласників і землекористувачів документів, що підтверджують їх права користування земельними ділянками згідно з чинним законодавством України;
   4. використанням земельних ділянок, на яких розташовані нежитлові будівлі комерційного призначення, декількома співвласниками;
   5. використанням земельних ділянок власниками нерухомого майна, придбаного після ліквідації підприємств, організацій, установ та ін.
  • Проводить роз’яснювальну роботу з власниками та землекористувачами щодо додержання правил добросусідства.
  • Розглядає земельні спори відносно меж земельних ділянок індивідуальної житлової забудови, що перебувають у власності або користуванні громадян.
  • Взаємодіє з відділами, управліннями іншими виконавчими органами міської ради, центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів, правоохоронних органів щодо забезпечення оформлення суб’єктами господарювання та громадянами права користування земельними ділянками згідно з чинним законодавством України.
  • Здійснює електронний облік землекористувачів району та надає інформацію до муніципальної бази даних обліку землекористувань.
  • Здійснює на території району контроль за дотриманням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.
  • Вносить пропозиції до відповідних органів для прийняття заходів реагування до суб’єктів господарювання у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища.
  • Здійснює контроль за організацією охорони водойм, додержанням режиму використання територій водоохоронних зон і прибережних захисних смуг.
  • Готує довідку про наявність у фізичної особи земельних ділянок (форма 3ДФ).
 6. У вирішенні питань адміністративно-територіального устрою» відділ земельних відносин та будівництва готує проєкти рішень виконкому районної у місті ради: щодо присвоєння (зміни) адреси об’єкта будівництва після отримання права на виконання будівельних робіт; з присвоєння (зміни) адреси об’єкта нерухомого майна після прийняття його в експлуатацію; зміни адреси об’єкта нерухомого майна в разі: зміни в адміністративно-територіальному устрої; зміни назви адміністративно-територіальної одиниці, вулиці або назви гідрографічного, соціально-економічного, природно-заповідного чи іншого такого об’єкта, об’єднання та поділ вулиць, упорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна; зміна адреси об’єкта нерухомого майна в разі об’єднання, поділу об’єкта нерухомого майна, виділення частки з об’єкта нерухомого майна.

 7. Щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.
  • Працівники відділу земельних відносин та будівництва беруть участь у судових засіданнях районних судів міста Кривого Рогу, в яких стороною є Криворізька міська рада та її виконком, відносно:
   1. спорів щодо меж земельних ділянок, переданих у приватну власність громадянам, та додержання громадських правил добросусідства;
   2. визнання права власності на самочинно збудовані господарські споруди та прибудови до існуючих житлових будинків в індивідуально-житловій забудові; - визнання права власності на земельні ділянки в порядку спадкування;
   3. визнання права власності за набувальною давністю на об’єкти нерухомого майна індивідуальної житлової забудови.
  • У разі виявлення або встановлення факту самовільно зайнятих земельних ділянок, що використовуються під розміщення самовільно побудованих гаражів, мають право звертатися до суду з позовними заявами про їх звільнення.
 8. Законодавчі акти, якими керується відділ земельних відносин та будівництва:
  • Конституція України;
  • Земельний та Цивільний кодекси України;
  • Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»;
  • акти законодавства, які стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування, укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України;
  • нормативні акти органів державної влади в межах делегованих повноважень, рішення органів місцевого самоврядування вищого рівня та розпорядженнями їх посадових осіб, рішення Саксаганської районної у місті ради та її виконавчого комітету, розпорядження голови районної у місті ради, інструкцією з діловодства, Положенням про відділ, посадовими інструкціями, вимогами ДСТУ ІSО 9001:2001.