Виконавчий комітет Саксаганської районної в місті ради Офіційний вебсайт виконавчого комітету Саксаганської районної в місті ради

Система управління якістю

 


ПОЛІТИКА ЯКОСТІ
виконкому Саксаганської районної у місті ради


МІСІЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ:

Сприяння сталому економічному розквіту та соціальній справедливості на рівні району через постійне задоволення потреб суспільства, створення умов для його розвитку, забезпечення постійного контролю та захисту його інтересів територіальної громади.

Постійне поліпшення системи управління якістю виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради.

 

ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ:

 • Виконання вимог всіх застосовних законодавчих та нормативно-правових документів;
 • Підвищення якості адміністративних послуг;
 • Підвищення ефективності діяльності виконкому та використання бюджетних коштів;
 • Підвищення прозорості діяльності виконкому для суспільства та для керівництва держави;
 • Постійне підтримання позитивного іміджу виконкому;
 • Збільшення керованості виконкому, його гнучкості, здатності до спрямування на розв’язання різних завдань.
ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРІОРИТЕТІВ:

 • народовладдя;
 • законність і верховенство права;
 • гласність;
 • поєднання місцевих і державних інтересів;
 • використання провідного досвіду у сфері державного управління;
 • орієнтація на потреби споживачів державних послуг;
 • відкритість та прозорість діяльності;
 • лідерство;
 • залучення кваліфікованого персоналу;
 • використання процесного та системного підходу до надання адміністративних послуг;
 • прийняття всіх рішень на підставі достовірних та перевірених фактів;
 • налагодження взаємовигідних відношень із суспільством.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРІОРИТЕТІВ ДОСЯГАЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ:

 • організаційне забезпечення надання адміністративних послуг та розподіл відповідальності;
 • поліпшування системи планування та аналізу діяльності;
 • навчання та мотивацію персоналу;
 • розроблення та підтримання відповідної системи управління документацією;
 • виконання встановлених процедур з дотриманням вимог законодавчої та нормативної документації;
 • забезпечення всіх процесів необхідною інфраструктурою та відповідним виробничим середовищем, та підтримання їх у стані, що сприятиме виконанню діяльності;
 • проведення перевірок діяльності;
 • проведення аналізування діяльності та розроблення заходів щодо покращення.