Виконавчий комітет Саксаганської районної в місті ради Офіційний вебсайт виконавчого комітету Саксаганської районної в місті ради

Загальний відділ

 Посада: 
Телефон: 
Дні та часи прийому громадян: щопонеділка з 10.00 до 12.30 каб. 216

Структура відділу:
Прізвище, ім’я, по батькові Посада Номер телефону Номер кабінету
  Завідувач відділу   216
Девятова Ганна Миколаївна Заступник завідувача відділу   117
Менжерес Юлія Сергіївна Головний спеціаліст з питань запитів на інформацію   118
Сектор по роботі зі зверненнями громадян
Хаверь Вікторія Леонідівна Завідувач сектору   119
Шабліян Лада Петрвіна Головний спеціаліст сектору   119
Леонова Тетяна Олексіївна Інспектор сектору  948200 114
Сектор протокольної роботи та службового документообігу
Шевельова Катерина Олександрівна Завідувач сектору   218
Ніколаєнко Анастасія Анатоліївна Головний спеціаліст сектору   217
Піскльонова Валентина Сергіївна Головний спеціаліст сектору   217

Інформація про роботу відділу

1. Встановлення єдиного порядку ведення діловодства та організація роботи зі службовими документами районної у місті ради та її виконавчого комітету.
2. Аналіз виконавчої дисципліни по розгляду службових документів у структурних підрозділах виконкому районної у місті ради.
3. Підготовка та організація проведення засідань виконавчого комітету районної у місті ради, контроль за правильністю оформлення проєктів рішень районної у місті ради, її виконавчого комітету та розпоряджень голови районної у місті ради.
4. Забезпечення контролю за виконанням актів вищих органів влади, розпоряджень та інших службових документів, рішень районної у місті ради, її виконавчого комітету та розпоряджень голови районної у місті ради, систе- матичне інформування керівництва виконкому про хід їх виконання.
5. Підготовка проєктів рішень районної у місті ради, її виконавчого комітету, розпоряджень голови районної у місті ради щодо зняття з контролю виконаних розпорядчих документів.
6. Сладання протоколів:
6.1 пленарних засідань районної у місті ради та засідань її виконавчого комітету на підставі виступів і стенограм;
6.2 доручень, наданих головою районної у місті ради на засіданнях виконкому районної у місті ради, здійснення контролю за їх виконанням;
6.3 апаратних нарад при голові районної у місті ради.
7. Підготовка проєкту розпорядження голови районної у місті ради щодо графіків чергування відповідальних працівників виконавчих органів районної у місті ради у вихідні та святкові дні.
8. Підготовка зведеної номенклатури справ виконавчого комітету районної у місті ради. Забезпечення єдиного порядку відбору, обліку, збереження, якості опрацювання та використання документів, які утворюються в діяльності виконавчого комітету районної у місті ради, для передачі на державне зберігання.

Організація роботи зі зверненнями громадян
1. Реєстрація письмових, усних, в електронному вигляді пропозицій, заяв і скарг, що надходять безпосередньо до виконкому Саксаганської районної у місті ради, а також тих, що надходять від органів влади вищого рівня.
2. Реєстрація петицій, які надходять на офіційну електронну адресу виконкому районної у місті ради, організація об’єктивного і своєчасного їх розгляду.
3. Реєстрація та контроль за розглядом заявок громадян, що надходять до виконкому районної у місті ради через Контакт-центр 1520 виконкому Криворізької міської ради.
4. Перевірка стану роботи структурних підрозділів виконкому, окремих працівників апарату районної у місті ради зі зверненнями громадян, надання необхідної методичної допомоги в роботі.
5. Аналіз стану справ роботи зі зверненнями громадян, заявками, що надходять до виконкому районної у місті ради через Контакт-центр 1520 викон- кому Криворізької міської ради.
6. Вибіркова перевірка достовірності інформації, яка надходить від керівників виконавчих органів районної у місті ради щодо результату розгляду звернень шляхом здійснення зворотного зв’язку із заявниками.

Організація надання послуг через територіальний підрозділ
Центру надання адміністративних послуг «Віза» (Центр Дії) виконкому Криворізької міської ради (далі - Центр):
1. Приймання від адміністратора Центру заяв та пакетів документів щодо надання адміністративних та інших публічних послуг, що надаються виконкомом районної у місті ради.
2. Реєстрація заяв та пакетів документів, що надходять через Центр, організація передачі їх на резолюцію керівництву виконкому та в подальшому - виконавцям.
3. Контроль за термінами розгляду структурними підрозділами виконкому заяв та пакетів документів, що надходять через Центр, видача відповідних нагадувань виконавцям, узагальнення та аналіз стану цієї роботи.
4. Передача результатів надання адміністративних та інших публічних послуг до Центру.
5. Підготовка проєкту рішення виконкому районної у місті ради щодо затвердження або внесення змін до раніше затверджених інформаційних і технологічних карток адміністративних та інших публічних послуг, що надаються виконкомом районної у місті ради, за пропозиціями структурних підрозділів виконкому.
6. Забезпечення оновлення інформаційних і технологічних карток адміністративних та інших публічних послуг, що надаються виконкомом районної у місті ради, на офіційному вебсайті Центру та виконкому районної у місті ради.

Спрямування, координація та контроль роботи структурних підрозділів виконкому щодо надання доступу до публічної інформації
1. Організація і забезпечення додержання порядку надання публічної інформації, опрацювання, систематизація, аналіз та контроль за наданням відповідей на запити на публічну інформацію.
2. Надання консультацій структурним підрозділам виконкому під час опрацювання запитів на публічну інформацію та їх оформлення.
3. Контроль за строками оприлюднення на офіційному вебсайті виконкому районної у місті ради рішень районної у місті ради та її виконкому, розпоряджень голови районної у місті ради.
4. Наповнення системи обліку публічної інформації.

Організація роботи з захисту персональних даних: робота з захисту персональних даних у виконкомі районної у місті ради, у тому числі їх обробка та знеособлення.

Координація діяльності структурних підрозділів виконкому районної у місті ради з питань архівної справи.


У своїй роботі загальний відділ виконкому районної у місті ради керується: Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами органів державної влади в межах делегованих повноважень, рішеннями вищих органів місцевого самоврядування, розпорядженнями їх посадових осіб, актами районної у місті ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями голови районної у місті ради, Положенням про відділ.