Виконавчий комітет Саксаганської районної в місті ради Офіційний веб-сайт виконавчого комітету Саксаганської районної в місті ради

Відділ з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи


 


Шматова Вікторія Вікторівна

Посада: Завідуюча відділом з питань служби в органах місцевого самоврядування і кадрової роботи
Освіта: вища
Загальний стаж18 років, стаж служби в органах місцевого самоврядування - 18 років
Телефон:
Дні та часи прийому громадян: щопонеділка з 10:00 - 17:00, каб. 211

Структура відділу:
Прізвище, ім’я, по батькові Посада Номер телефону Номер кабінету
Шматова Вікторія Вікторівна - завідуюча відділом   211
Пономаренко Юлія Олександрівна - головний спеціаліст   212
Шевченко Альвіна Миколаївна - головний спеціаліст 94-82-09 314
Інформація про роботу відділу
 1. Відділ з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи виконкому районної у місті ради (далі - відділ) є структурним підрозділом виконкому районної у місті ради, утворюється районною радою у межах затвердженою нею структури і загальної чисельності, їй підзвітний і підконтрольний, підпорядковується виконавчому комітету і безпосередньо – керуючому справами виконкому районної у місті ради.
 2. Прийом на роботу працівників відділу здійснюється відповідно до Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” за розпорядженням голови районної у місті ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.
 3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про державну службу”, „Про засади запобігання і протидії корупції”, Кодексом законів про працю, іншими законами, постановами Кабінету Міністрів України, Указами Президента України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, рішеннями виконкому районної у місті ради, розпорядженнями голови районної у місті ради, Регламентом районної у місті ради, виконкому районної у місті ради та цим Положенням.
 4. Відділ має власну печатку та штамп виконкому районної у місті ради.
 5. Здійснює реалізацію державної політики з питань служби в органах місцевого самоврядування.
 6. Організовує і здійснює контроль з питань кадрового забезпечення виконкому районної у місті ради та ведення кадрового діловодства.
 7. Відділ з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи здійснює наступні функції:
  • Здійснює заходи щодо проведення конкурсного відбору кандидатів на заміщення вакантних посад при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування.
  • Здійснює добір кадрів у структурні підрозділи виконкому районної у місті ради.
  • Готує документи про призначення на посади та звільнення з посад працівників виконкому районної у місті ради.
  • організаційно-методичне керівництво при формуванні кадрового резерву в структурних підрозділах виконкому районної у місті ради, проведення стажування осіб зарахованих до кадрового резерву у виконкомі районної у місті ради та контроль за його проходженням.
  • Веде встановлену звітньо – облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад посадових осіб виконкому районної у місті ради.
  • Вживає заходів щодо забезпечення трудової дисципліни, оформлює документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосування заходів дисциплінарного впливу.
  • Готує документи щодо призначення пенсій працівникам та продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування.
  • Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників виконкому районної у місті ради.
  • Оформлює довідки з місця роботи, проводить оформлення листків непрацездатності, веде облік використання робочого часу працівників виконкому районної у місті ради.
  • Бере участь в упорядкуванні структури виконкому районної у місті ради та складанні штатного розпису; веде облік положень про структурні підрозділи виконкому районної у місті ради та посадових інструкцій працівників виконкому районної у місті ради.
  • Здійснює організаційне забезпечення роботи атестаційної комісії та контролює проведення атестації у виконкомі районної у місті ради. Надає методичну допомогу в проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами покладених на них завдань та обов’язків та здійснює контроль за її проведенням.
  • Готує довідки, інформації, методичні матеріали з питань кадрової роботи, служби в органах місцевого самоврядування.
  • Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю, службу в органах місцевого самоврядування.
  • Впроваджує та використовує в межах своєї компетенції локальну систему „Картка” єдиної державної комп’ютерної системи „Кадри” щодо електронного обліку посадових осіб місцевого самоврядування.
  • Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного надання посадовими особами відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.
  • Вносить пропозиції щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.
  • Здійснює підготовку документів з кадрових питань для передачі до архіву.
  • Забезпечує проходження працівниками виконкому районної у місті ради періодичного медичного обстеження.
  • Бере участь в кадровому навчанні посадових осіб виконкому районної у місті ради.
  • Складає графік щорічних відпусток працівників виконкому районної у місті ради. Здійснює контроль за його дотриманням.
  • Веде облік стажу служби в органах місцевого самоврядування, державної служби працівників виконкому районної у місті ради.
  • Приймає участь у розробленні колективного договору.
  • Співпрацює з Центром зайнятості по забезпеченню кадрами виконкому районної у місті ради.