Виконавчий комітет Саксаганської районної в місті ради Офіційний вебсайт виконавчого комітету Саксаганської районної в місті ради

Комітет з фізичної культури і спорту

 


Цвіркун Дмитро Валентинович

Посада: голова комітету з фізичної культури і спорту
Дні та часи прийому громадян: щовівторка з 10.00-12.30, каб. 310

Інформація про роботу комітету
 1. Комітет з фізичної культури і спорту виконкому районної у місті ради (далі комітет) є структурним підрозділом виконкому районної у місті ради.
 2. У своїй роботі комітет керується Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну службу”, “Про фізичну культуру і спорт”, постановами Кабінету Міністрів України, Указами Президента України, рішеннями міської та районної у місті рад, виконавчих комітетів міської та районної у місті рад, розпорядженнями обласної державної адміністрації, міського голови та голови районної у місті ради, Регламентом виконкому районної у місті ради та положенням про комітет.

Основними завданнями є:

  1. розробка Програми розвитку фізичної культури і спорту у районі, організація її виконання;
  2. координація діяльності закладів фізичної культури та спорту, які розташовані у районі;
  3. внесення пропозиції комітету з фізичної культури і спорту виконкому Криворізької міської ради щодо призначення і звільнення з посад керівників закладів фізкультури і спорту, що відносяться до комунальної власності, строків та умов укладання контрактів з ними;
  4. співпраця з структурними підрозділами виконкому районної у місті ради, виконкому міської ради, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян з питань, що стосуються фізичної культури і спорту;
  5. Комітет з фізичної культури і спорту виконкому районної у місті ради здійснює наступні функції:
  6. проводить засідання комітету по фізичній культурі і спорту, кожного третього понеділка місяця;
  7. вживає заходи по збереженню існуючої мережі фізкультурно-оздоровчих клубів, спортивних секцій груп здоров’я, груп загально-фізичної підготовки та закладів позашкільної освіти, сприяти створенню нових форм оздоровлення населення;
  8. забезпечує цільове використання коштів, що виділяються з місцевого бюджету на реалізацію програм, спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту у районі;
  9. сприяє розвитку олімпійських, параолімпійських та не олімпійських видів спорту у районі;
  10. приймає участь у комплектуванні збірних команд району з різних видів спорту і сприяти організації та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів;
  11. систематизує інформацію та проводить аналіз роботи по підготовці спортивного резерву, координувати розвиток дитячо-юнацького спорту;
  12. веде облік районних спортивних рекордів та досягнень, подавати в установленому порядку у спорткомітет виконкому міської ради відповідні документи для затвердження рекордів, встановлених спортсменами району;
  13. порушує перед виконкомом районної у місті ради клопотання про нагородження спортсменів, тренерів та фахівців з фізичної культури і спорту;
  14. вивчає потребу району у фахівцях з фізичної культури і спорту, вносити пропозиції виконкому районної у місті ради щодо залучення випускників фізкультурних вузів для роботи у районі;
  15. здійснює контроль за професійним рівнем роботи фізкультурних кадрів;
  16. вносить пропозиції виконкому районної у місті ради по створенню спортивних майданчиків за місцем мешкання населення;
  17. організовує своєчасні роботи по благоустрою спортивних майданчиків за місцем мешкання населення та в місцях масового відпочинку;
  18. забезпечує своєчасний розгляд в установленому порядку заяв, звернень і скарг громадян, вживати заходи для усунення їх причин;
  19. вносить пропозиції виконкому районної у місті ради з питань, що стосуються розвитку фізичної культури і спорту;
  20. спільно з відділом освіти координувати роботу спортивних секцій у закладах освіти;
  21. організовує спортивні змагання у районі згідно з затвердженим планом роботи;
  22. підтримує зв’язок з навчальними закладами району з питань фізичної культури і спорту;
  23. поповнює та підтримує в актуальному стані інформаційні ресурси на сайті “Криворізький ресурсний центр” спортивно-масові заходи;
  24. надає інформацію на веб-сайт виконкому районної у місті ради, щодо діяльності комітету;
  25. приймає участь у впроваджені функціонування системи управління якістю у виконкомі районної у місті ради.