Виконавчий комітет Саксаганської районної в місті ради Офіційний веб-сайт виконавчого комітету Саксаганської районної в місті ради

Положення про виконавчий комітет

                                                                                     Додаток до рішення

                                                                                     районної у місті ради

                                                                                     від 30.12.2010 № 30

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради

 

І. Загальні положення

 

         1.1 Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті Кривому Розі ради (надалі – виконавчий комітет районної у місті ради) є виконавчим органом районної у місті ради, який утворюється радою на строк її повноважень.

         Після закінчення повноважень районної у місті ради, голови районної у місті ради виконавчий комітет районної у місті ради здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

         1.2. Кількісний склад виконавчого комітету районної у місті ради визначається районною у місті радою.

         Персональний склад виконавчого комітету районної у місті ради затверджується радою за пропозицією голови районної у місті ради.

         1.3. Виконавчий комітет районної у місті ради утворюється у складі голови районної у місті ради, заступника голови районної у місті ради, заступників голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконкому районної у місті ради, а також керівників структурних підрозділів виконавчих органів районної у місті ради, інших осіб.

         1.4. До складу виконавчого комітету районної у місті ради не можуть входити депутати Саксаганської районної у місті ради.

         1.5. Очолює виконавчий комітет районної у місті ради її голова.

         1.6. Особи, які входять до складу виконавчого комітету районної у місті ради, крім тих, хто працює у виконавчих органах районної у місті ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету районної у місті ради, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків  з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів місцевого бюджету.

         1.7. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету районної у місті ради і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для голови районної у місті ради.

         1.8. Виконавчий комітет районної у місті ради        є підзвітним і підконтро-льним Саксаганській районній у місті раді, Криворізькій міській раді, її виконавчому комітету, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

         1.9. Принципи та порядок діяльності виконавчого комітету районної у місті ради визначаються цим Положенням та Регламентом виконкому Саксаганської районної у місті ради.

 

ІІ. Повноваження виконавчого комітету районної у місті ради

 

         2.1. Виконавчий комітет розглядає та вирішує питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до його відання.

         2.2. Обсяг і межі повноважень Саксаганської районної у місті ради та її виконавчих органів визначаються Криворізькою міською радою за узгодженням з районною у місті радою, з урахуванням загальноміських інтересів і колективних потреб територіальної громади та включають такі напрямки:

         - у сфері соціально-економічного та культурного розвитку, планування та обліку;

         - у галузі бюджету, фінансів;

         - у галузі управління комунальною власністю;

         - у галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку;

         - у сфері державної регуляторної політики;

         - у галузі будівництва;

         - у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту;

         - у сфері соціального захисту населення;

         - у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;

         - у сфері інформатизації та комп`ютеризації;

         - у галузі зовнішньоекономічної діяльності;

         - у галузі оборонної роботи;

         - щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

         - щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою.

         2.3. Виконавчий комітет районної у місті ради:

         1) попередньо розглядає проекти районних програм соціально-економічного  і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з питань, що вносяться на розгляд районної у місті ради;

         2) координує діяльність управлінь, відділів та інших виконавчих органів районної у місті ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності;

         3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому управлінь, відділів,  інших виконавчих органів районної у місті ради, а також їх посадових осіб.

       

ІІІ. Організація роботи виконавчого комітету районної у місті ради

 

         Основною формою роботи виконавчого комітету районної у місті ради є його засідання.

         Засідання виконавчого комітету районної у місті ради скликаються головою районної у місті ради, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цих функцій – заступником голови районної у місті ради або заступником голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету районної у місті ради.

 

IV. Відділи, управління та інші виконавчі органи районної у місті ради

 

         4.1. Районна у місті рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання її виконавчих органів.

 

         4.2. Відділи, управління та інші виконавчі органи районної у місті ради є підзвітними і підконтрольними районній у місті раді, підпорядкованими її виконавчому комітету, голові районної у місті ради.

 

         4.3. Керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів районної у місті ради призначаються на посаду і звільняються з посади головою районної у місті ради одноособово, а у випадках, передбачених законом, - за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.

 

         4.3. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи районної у місті ради затверджуються районної у місті радою.

 

 

Заступник голови районної у місті ради                                         Ю. Красножон