Виконавчий комітет Саксаганської районної в місті ради Офіційний вебсайт виконавчого комітету Саксаганської районної в місті ради

Відділ бухгалтерського обліку

 

 

Куркіна Лілія Василівна

Посада: Завідувач відділу бухгалтерського обліку, головний бухгалтер
Телефон: 94-82-12
Дні та часи прийому громадян: щопонеділка з 10.00-12.30, каб. 222

Структура відділу:
Прізвище, ім’я, по батькові Посада Номер телефону Номер кабінету
Куркіна Лілія Василівна - завідувач відділу - головний бухгалтер 94-82-12 222
Лебідь Людмила Миколаївна - головний спеціаліст 94-82-12 221-220
Пащенко Надія Юріївна - головний спеціаліст 94-82-12 221-220
Ємєл’янова Ольга Вікторівна - головний спеціаліст 94-82-12 219

Інформація про роботу відділу

 1. Відділ бухгалтерського обліку районної у місті ради є структурним підрозділом виконкому районної у місті ради.
 2. У своїй діяльності відділ бухгалтерського обліку керується Конституцією України, законами України “Про державну службу”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про запобігання корупції”, “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, рішеннями виконкому районної у місті ради, розпорядженнями голови районної у місті ради, Регламентом районної у місті ради, виконкому районної у місті ради та положенням про відділ.
 3. Відділ бухгалтерського обліку забезпечує:
  • дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи, послуги, що закуповуються;
  • достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та фінансових зобов’язань;
  • повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;
  • зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності;
  • надання користувачам у повному обсязі правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан виконкому районної у місті ради, результати його діяльності та рух бюджетних коштів;
  • участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;
  • розробку та здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни у виконкомі районної у місті ради;
  • здійснення заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;