Виконавчий комітет Саксаганської районної в місті ради Офіційний вебсайт виконавчого комітету Саксаганської районної в місті ради

Про Єдину державну електронну систему е-нотаріату.

Набрала чинності урядова постанова від 29 грудня 2023 року № 1406, якою затверджено Положення про Єдину державну електронну систему е-нотаріату.

Документом установлено, що день початку функціонування Електронного реєстру нотаріальних дій, Електронного нотаріального архіву як складових Єдиної державної електронної системи е-нотаріату визначається рішенням Міністерства юстиції, що публікується в Офіційному віснику України.

Згідно з документом користування Системою е-нотаріату здійснюватиметься цілодобово сім днів на тиждень, крім випадків проведення модернізації або планових і позапланових профілактичних та/або технічних робіт, пов'язаних з усуненням технічних та/або методологічних недоліків чи технічного збою в роботі, тривалість проведення яких визначається адміністратором із повідомленням власнику (держателю).

Складовими Системи е-нотаріату є: електронне робоче місце користувача; Електронний нотаріальний архів; Електронний реєстр нотаріальних дій; Єдиний реєстр довіреностей; Єдиний реєстр нотаріусів; Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів; Спадковий реєстр.

Система е-нотаріату забезпечує:

1) функціонування складових Системи е-нотаріату;

2) електронну інформаційну взаємодію між Системою е-нотаріату та єдиними та державними реєстрами, інформаційно-комунікаційними системами, держателем яких є Мін'юст, та іншими інформаційно-комунікаційними системами (реєстрами, кадастрами, базами даних тощо) державних органів та установ;

3) доступ до складових Системи е-нотаріату;

4) формування та ведення встановленої законодавством статистичної звітності;

5) формування звітної та аналітичної інформації;

6) ведення довідників, що містяться в складових Системи е-нотаріату;

7) формування, передачу/прийняття та оброблення інформації, необхідної для вчинення нотаріальної дії;

8) завантаження сканованих копій нотаріальних документів, викладених на спеціальних бланках нотаріальних документів;

9) завантаження сканованих копій нотаріальних / прирівняних до нотаріально посвідчених документів, що виготовлені без використання спеціальних бланків нотаріальних документів;

10) збереження завантажених сканованих копій нотаріальних / прирівняних до нотаріально посвідчених документів (викладених на спеціальних бланках нотаріальних документів та виготовлених без використання таких бланків) у складових Системи е-нотаріату;

11) формування нотаріального / прирівняного до нотаріально посвідченого документа з QR-кодом;

12) можливості для здійснення функцій контролю відповідно до законодавства;

13) проведення аудіо- та відеоконференцій в режимі реального часу з використанням програмних засобів інформаційно-комунікаційних систем;

14) інші функціональні можливості, передбачені законодавством.

Установлено, що структура QR-коду становить літерно-числовий код, за яким можливо однозначно ідентифікувати нотаріальний документ, на який накладено такий код. QR-код не формується на нотаріальному документі, викладеному на спеціальному бланку нотаріального документа. Система е-нотаріату забезпечує автоматичне накладення QR-коду у верхньому лівому куті першої сторінки електронного нотаріального / прирівняного до нотаріально посвідченого документа.