Виконавчий комітет Саксаганської районної в місті ради Офіційний вебсайт виконавчого комітету Саксаганської районної в місті ради

Щодо обов’язку внутрішньо-переміщеної особи повідомляти про зміну місця проживання

Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» встановлено, що внутрішньо переміщена особа (ВПО) зобов’язана повідомляти про зміну місця проживання управління праці та  соціального захисту населення за новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття до нового місця проживання.

У разі добровільного повернення до покинутого постійного місця проживання ВПО зобов’язана повідомити про це структурний підрозділ з питань соціального захисту за місцем отримання довідки не пізніш як за три дні до дня від’їзду.

Також, постановою КМУ від 11.07.2023 № 709 уточнено порядок надання допомоги на проживання та визначені критерії, за якими виплата такої державної допомоги не продовжується, зокрема повернення ВПО до покинутого місця проживання.

Підставами для права надання перевірки Нацсоцслужбою, яка здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства під час надання допомоги на проживання переселенцям, зокрема шляхом проведення перевірки фактичного місця проживання/перебування є:

інформація з Єдиної системи про те, що особа стала на облік як ВПО в межах однієї територіальної громади;

повідомлення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань, фізичних осіб про зміну фактичного місця проживання/перебування отримувача;

рекомендації Мінфіну за результатами верифікації, проведеної відповідно до Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат».

У разі якщо під час проведення перевірки фактичного місця проживання/перебування ВПО відсутня за фактичним місцем проживання/перебування посадові особи, які провели перевірку, складають відповідний акт за встановленою формою.

Протягом 14 календарних днів після проведення перевірки ВПО має прибути до управління праці та соціального захисту населення для проходження ідентифікації та уникнення припинення допомоги.

За більш детальною інформацією можна звернутися за номером телефону: 098 360 20 04 (єдина приймальня управління праці та соціального захисту населення).