Виконавчий комітет Саксаганської районної в місті ради Офіційний вебсайт виконавчого комітету Саксаганської районної в місті ради

Про інформацію з Єдиної державної електронної бази з питань освіти

Відповідно до вимог Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08 червня 2018 року № 620, фізична особа повинна мати повний доступ до всієї інформації про себе, що міститься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

З метою виконання вказаної вимоги реалізовано сервіс отримання, за допомогою якого можливо отримати виписку з інформацією, що міститься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, щодо:

  • діючих документів про освіту;
  • діючих студентських/учнівських квитків;
  • навчання у закладах освіти.

В Єдиній державній електронній базі з питань освіти наявна вказана інформація про:

  • здобуття вищої освіти – з 2012 року, фахової передвищої освіти – з 2020 року, професійної (професійно-технічної) освіти – з 2013 року (вноситься закладами освіти);
  • документи про здобуту вищу, фахову передвищу та професійну (професійно-технічну) освіту, які отримані з червня 2015 року (з Реєстру документів про освіту);
  • документи про здобуту вищу, професійно-технічну та загальну середню освіту, які отримані з 2000 року, якщо на їх підставі здійснювався вступ на навчання для здобуття вищої освіти – з 2012 року, фахової передвищої освіти – з 2020 року, професійної (професійно-технічної) освіти – з 2013 року (з Реєстру документів про освіту).

Для отримання виписки з інформацією про себе особа формує на веб-сайті Єдиній державній електронній базі освіти запит.

Порядок отримання виписки:

1. Зчитування особистого електронного ключа особи запитувача – здійснюється за допомогою власного КЕП або через «Дія.Підпис»;

2. Подання запитувачем електронного запиту з накладеним КЕП;

3. Отримання виписки з інформацією, що міститься в Єдиній державній електронній базі освіти, щодо фізичної особи (файл у форматі PDF).

Зверніть увагу! У випадку відсутності в Єдиній державній електронній базі освіти картки фізичної особи або РНОКПП у наявній картці буде сформовано порожню виписку. Виписка з інформацією формується у разі успішного співставлення ПІБ та РНОКПП, вказаних в електронному запиті з накладеним КЕП та у картці фізичної особи.

Посилання для отримання виписки по електронному запиту на інформацію, що міститься в Єдиній державній електронній базі освіти: https://info.edbo.gov.ua/check-person.