Виконавчий комітет Саксаганської районної в місті ради Офіційний веб-сайт виконавчого комітету Саксаганської районної в місті ради

Єдиний державний демографічний реєстр

     Єдиний державний демографічний реєстр - це електронна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, захисту, обробки, використання і поширення визначеної цим Законом інформації про особу та про документи, що оформлюються із застосуванням засобів Реєстру, із забезпеченням дотримання гарантованих Конституцією України свободи пересування і вільного вибору місця проживання, заборони втручання в особисте та сімейне життя, інших прав і свобод людини та громадянина.

     На біометричну основу заплановано перевести 15 видів документів, в тому числі і паспорти громадянина України та закордонні паспорти.

     До Реєстру вноситься така інформація про особу:

 1) ім'я особи;

 2) дата народження/смерті;

 3) місце народження;

 4) стать;

 5) дата внесення інформації про особу до Реєстру;

 6) відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників;

 7) відомості про громадянство або його відсутність та підстави набуття громадянства України;

 8) реквізити документів, виданих особі (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб'єкт, що видав документ, строк дії документа);

 9) відомості про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;

 10) відцифрований зразок підпису особи;

 11) відцифрований образ обличчя особи;

 12) додаткова змінна інформація (про місце реєстрації, про сімейний стан, про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про видачу приватизаційних паперів, додаткові (факультативні) біометричні дані, параметри);

 13) інформація з ВІС (відомчих інформаційних систем).

     Всі сеанси доступу будь-якого чиновника до персональних даних особи фіксуються системою в автоматичному режимі й ці дані зберігаються.

     У подальшому кожна особа зможе безкоштовно отримати інформацію про те, хто, коли та на якій підставі переглядав інформацію про неї в Реєстрі.

     Окремо фіксуватиметься інформація про те, ким, коли та на якій підставі вносилися зміни до даних про особу в Реєстрі.

     Усі дані про громадян, які містяться на паперових носіях у формах Ф-1, будуть поступово оцифровані та внесені до ЄДДР.

 

Інформацію взято з офіційного сайту Державної Міграційної Служби України: http://dmsu.gov.ua