Виконавчий комітет Саксаганської районної в місті ради Офіційний веб-сайт виконавчого комітету Саксаганської районної в місті ради

Як примусово зняти особу з реєстрації в житлі, якщо вона не є власником і не проживає там

Досить часто у громадян виникає питання як примусово зняти людину з реєстрації у своїй квартирі, якщо вона не є власником і не проживає там, оскільки ця обставина позбавляє їх права, зокрема, на отримання субсидії, та збільшує рахунки за комунальні послуги, а добровільно знятися з місця реєстрації особа не бажає або немає можливості, оскільки проживає в іншій країні. 

Принцип непорушності права приватної власності, який означає право особи на безперешкодне користування своїм майном та закріплює право власника володіти, користуватися і розпоряджатися належним йому майном, на власний розсуд вчиняти щодо свого майна будь-які угоди, відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб, закріплено статтею 41 Конституції України. А відповідно до частин 1 та 2 ст. 319 Цивільного кодексу України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд та має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону.

Крім того, гарантуючи захист права власності, закон надає власнику право вимагати усунення будь-яких порушень його прав.

Способи захисту права власності передбачені такими законодавчими нормами:

ст. 16 Цивільного кодексу України: гарантує право кожної особи на звернення до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу; способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: припинення дії, яка порушує право, відновлення становища, яке існувало до порушення; суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

ст. 386 Цивільного кодексу України: передбачає, що власник, який має підстави підозрювати можливість порушення свого права власності іншою особою, може звернутися до суду з вимогою про заборону вчинення нею дій, які можуть порушити його право, або з вимогою про вчинення певних дій для запобігання такому порушенню.

ст. 391 Цивільного кодексу України: надає право власнику майна вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном.

Визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням внаслідок відсутності цієї особи понад встановлені строки, провадиться в судовому порядку (згідно зі ст. 72 ЖК Української РСР).

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.

Відтак, якщо реєстрація місця проживання іншої особи у житлі власника здійснює перешкоди у вільному володінні, розпорядженні та користуванні своїм житлом, він має право звернутися до суду із позовною заявою про усунення відповідних перешкод, зокрема, шляхом зняття особи з реєстрації місця проживання та визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.