Виконавчий комітет Саксаганської районної в місті ради Офіційний веб-сайт виконавчого комітету Саксаганської районної в місті ради

Питання, що виникають під час звернення громадян за призначенням житлової субсидії

1. Як під час призначення житлової субсидії враховуються доходи осіб, які у періоді, за який враховуються доходи, перебували на обліку в Центрі зайнятості як безробітні?

 З 01. 10. 2018 змінено порядок розрахунку сукупного доходу для осіб, які у періоді, за який враховуються доходи, отримували допомогу по безробіттю.

Якщо середньомісячний сукупний дохід таких осіб менший від розміру мінімальної заробітної плати, за кожний місяць отримання допомоги у розмірі, меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, враховується дохід у розмірі прожиткового мінімуму (встановлений для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи).

За кожний місяць отримання допомоги у розмірі, більшому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи – фактично отримані доходи.

За кожний місяць, у якому відсутні доходи – дохід у сумі трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи.

 

2. Як визначається середньомісячний сукупний дохід для осіб, які протягом періоду, за який враховуються доходи, отримували хоча б один із таких видів доходу: стипендія, допомога при народженні (усиновленні) дитини, допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомога по догляду за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, допомога особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату?

 З 01. 10. 2018 визначено, що для осіб зазначеної категорії розрахунок середньомісячного сукупного доходу здійснюється шляхом ділення загальної суми сукупного доходу за період, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії на кількість місяців, у яких отримано цей дохід.

 

3. Чи можливе призначення житлової субсидії у випадку наявності заборгованості зі сплати аліментів?

Субсидія не може бути призначена (у тому числі за рішенням комісії) у випадку, коли у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які за даними Єдиного реєстру боржників мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці (крім осіб, які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря).

 

4. Нарахована субсидія припиняється у разі неповідомлення протягом 30 календарних днів про обставини здійснення купівлі на суму понад  50 тис. грн. Чи припиняється субсидія у разі неповідомлення у визначений термін про здійснення купівлі, якщо даний факт вплине на право отримання субсидії лише при призначенні на наступний термін?

Громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів проінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про зміни для перерахунку призначеної житлової субсидії, зокрема, про здійснення купівлі, оплати послуг, набуття права власності на майно в інший законний спосіб на суму понад 50 тис. грн. Якщо повідомлення про зазначені обставини надійшло вчасно, воно буде враховане при визначенні права домогосподарства на призначення субсидії на наступний період.

Якщо виявлено, що громадянин не надав органу соціального захисту населення таке повідомлення, надання раніше призначеної житлової субсидії припиняється з місяця, наступного за місяцем, в якому це виявлено.

 

5. Чи може бути прийняте комісією позитивне рішення щодо призначення субсидії на понаднормову площу житла, якщо у непрацюючого пенсіонера є доходи від здачі земельної ділянки (земельного паю) в оренду?

 Відповідно до пункту 5 Положення в окремих випадках за рішенням комісії житлова субсидія непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі призначатися на норму, яка перевищує встановлену законодавством соціальну норму житла.

Наявність у такої особи інших, крім пенсії або допомоги, доходів, не пов’язаних з працевлаштуванням, не обмежує право таких осіб на призначення субсидії на понаднормову площу житла. Рішення прийматися комісією з урахуванням всіх обставин, що склалися.