Виконавчий комітет Саксаганської районної в місті ради Офіційний веб-сайт виконавчого комітету Саксаганської районної в місті ради

Про житло із житлового фонду соціального призначення для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Згідно з рішенням виконкому Криворізької міської  ради від 10 січня  2018 року № 18 «Про зарахування квартир до житлового фонду соціального призначення» зараховано до житлового фонду соціального призначення дві однокімнатні квартири, розташовані території Саксаганського району, придбані за рахунок субвенції з державного бюджету, для надання в користування особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Відповідно до Порядку взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 682 зі змінами, взяття на соціальний квартирний облік здійснюється за рішенням органу місцевого самоврядування за місцем проживання громадян, які мають право на отримання квартир, садибних (одноквартирних) житлових будинків з житлового фонду соціального призначення, після набуття ними повної цивільної дієздатності відповідно до закону.

Відповідно до Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» правом взяття на соціальний квартирний облік користуються громадяни України для яких таке житло є єдиним місцем проживання або які мають право на поліпшення житлових умов відповідно до закону та середньомісячний сукупний дохід яких за попередній рік з розрахунку на одну особу в сумі менший від величини опосередкованої вартості найму житла в даному населеному пункті та прожиткового мінімуму, встановленого законодавством.

Згідно зі ст. 7 Закону України «Про державний бюджет України на     2020 рік» розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць з 01 липня 2020 року становить 2118 грн.

Відповідно до рішення виконкому Криворізької міської ради від 16 вересня 2020 року № 469 «Про визначення величини опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в м. Кривому Розі в ІV кварталі 2020 року» величина опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в м. Кривому Розі в ІV кварталі 2020 року становить 758,90 грн. (сімсот п’ятдесят вісім грн. 90 коп.).

Тобто, середньомісячний сукупний дохід осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають право стати на соціальний квартирний облік та отримати соціальне житло, за попередній рік повинен бути менший від 2876,90 грн.

На теперішній час, на території Саксаганського району наявна одна вільна однокімнатна квартира, що належить до житлового фонду соціального призначення, розташована за адресою: вул. Катеринівська, буд. 1.

Особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (віком 18-23 роки), мають право звернутися до виконкому Саксаганської районної у місті ради (вул. Володимира Великого, 32, каб. 408) з питання взяття на соціальний квартирний облік та отримання у користування на умовах договору найма житла із житлового фонду соціального призначення, надавши наступні документи:

- копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянина, який подає заяву;

- копії одного з передбачених Податковим кодексом України  документа з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків громадянина, який подає заяву (крім випадків, коли через свої релігійні переконання особи відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

- довідки про реєстрацію місця проживання громадянина, який подає заяву, за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року № 207 (окрім громадян, що мають місце реєстрації у Саксаганському районі);

- довідки про доходи громадянина, який подає заяву, за попередній рік;

- копії документів, що підтверджують статус особи з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

- відомості про вартість майна, що перебуває у власності громадянина, який подає заяву, на момент взяття на соціальний квартирний облік (крім вартості майнових прав чи прав власності на нерухоме майно, розміщене на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування), а також на майно, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і   м. Севастополі, населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування) – за наявності такого майна;

- копія документу, що підтверджує право власності на житло, якщо таке право виникло та було зареєстровано до 2003 року, та технічного паспорту на такий об’єкт або права користування житлом (договір піднайму жилого  приміщення в будинку державного або громадського житлового  фонду чи договір найму жилого приміщення в будинку житлово - будівельного кооперативу або в будинку (частині будинку), квартирі, що належить громадянину на праві приватної власності) (крім площі житла, розміщеного на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування) –  за наявності.