Виконавчий комітет Саксаганської районної в місті ради Офіційний веб-сайт виконавчого комітету Саксаганської районної в місті ради

Здійснення приватизації житлових приміщень, що належать до комунальної власності міста

26 червня 2018 року набрав чинності Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження змін до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян» від 10. 05. 2018 № 114, згідно з яким внесено зміни до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, а саме пункт 18 викладено в новій редакції.

Відповідно до делегованих повноважень, виконком Саксаганської районної у місті ради виконує функції органу приватизації житла, у тому числі кімнат у гуртожитках, що належать до комунальної власності міста, розташованих на території району.

Виконкомом районної у місті ради через Центр надання адміністративних послуг «Віза» надається послуга «Оформлення та видача свідоцтва про право власності на нерухоме майно житлового фонду в результаті приватизації».

Для вирішення питання щодо отримання свідоцтва про право власності на займане житлове приміщення, що належить до комунальної власності міста, розташованих на території району, мешканці Саксаганського району мають право звернутися до виконкому районної у місті ради за адресою: вул. Володимира Великого, буд. 32, каб. 119, тел. 405-73-40, із заявою та відповідним пакетом документів, а саме:

- заяву на приватизацію квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі, підписану всіма повнолітніми членами сім`ї наймача із зазначенням згоди на обробку персональних даних;

- копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї (для осіб, які не досягли 14 років, копії свідоцтв про народження), які проживають разом з ним;

- копії довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податку громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї, які проживають разом з ним (крім випадків, коли через свої релігійні переконання особи відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

- копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини між членами сім’ї (свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, тощо);

- довідки про реєстрацію місця проживання громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї, зареєстрованих у квартирі (будинку), жилому приміщенні в гуртожитку, кімнаті у комунальній квартирі (відомості про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб отримуються посадовими особами виконкому районної у місті ради самостійно шляхом надсилання запитів до відділу реєстрації місця проживання громадян виконкому районної у місті ради);

- технічний паспорт на квартиру (кімнату, жилий блок, секцію) у житловому будинку (гуртожитку), а на одноквартирний будинок - технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок (виготовляється субєктом господарювання, який здійснює технічну інвентаризацію обєктів нерухомого майна, відповідно до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації обєктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 травня 2001 року № 127, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 року за № 582/5773 (зі змінами);

- копію ордера на житлове приміщення або ордера на жилу площу у гуртожитку (або копія договору найму житла, виписка з особового рахунку);

- документ, що підтверджує невикористання наймачем та членами його сімї житлових чеків для приватизації державного житлового фонду (довідка(и), видана(і) органом приватизації за попереднім(и) місцем(ями) проживання (після 1992 року), щодо невикористання права на приватизацію державного житлового фонду (крім території проведення операції об'єднаних сил та тимчасово окупованої території) (за необхідності);

- копію документа, що підтверджує право на пільгові умови приватизації відповідно до законодавства (за наявності);

- заяву-згоду тимчасово відсутніх членів сім’ї наймача на приватизацію квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі.

-   згоду на приватизацію житла дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, видану органом опіки та піклування за місцем розташування обєкта нерухомого майна (за необхідності);

- розрахунок площі квартири, що приватизується (виконує орган приватизації або уповноважений суб'єкт господарювання).

Для громадян, які проживають у гуртожитку, крім вищезазначених документів, до заяви також додаються:

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність у власності житла (інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність у власності громадянина житла отримується посадовими особами виконкому районної у місті ради самостійно шляхом безпосереднього доступу до нього, у встановленому чинним законодавством порядку);

- копію договору найму жилого приміщення та/або копію договору оренди житла;

- форму первинної облікової документації № 028/о «Консультаційний висновок спеціаліста» з відміткою про відсутність захворювання на туберкульоз.