Виконавчий комітет Саксаганської районної в місті ради Офіційний веб-сайт виконавчого комітету Саксаганської районної в місті ради

Звіт про роботу відділу ведення Державного реєстру виборців за 2021 рік

Станом на 30.12.2021 у базі даних Державного реєстру виборців зберігається майже 112 тисяч записів про виборців, які проживають на території Саксаганського району. База даних Реєстру захищена від несанкціонованого доступу технічними засобами та організаційними заходами. Автоматична інформаційно-телекомунікаційна система «Державний реєстр виборців» має атестат відповідності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, свідоцтво про державну реєстрацію бази персональних даних Реєстру.

Працівниками відділу забезпечується повне і своєчасне виконання заходів періодичного поновлення бази даних Державного реєстру виборців. Це, зокрема, опрацювання записів відомостей періодичного поновлення Реєстру; підготовка та видання наказів з питань ведення Державного реєстру виборців; виконання доручень Розпорядника Реєстру про знищення кратних записів бази даних; прийняття заяв, запитів від виборців.

Відділом налагоджена дієва співпраця з суб’єктами подання відомостей,  що у свою чергу забезпечує вчасне отримання та опрацювання даних про виборців. У звітний період було опрацьовано 691 відомостей періодичного поновлення, у тому числі - 15901 рядків вхідних відомостей; було направлено 155 запитів до суб’єктів подання відомостей на 1170 виборців щодо уточнення персональних даних, зареєстрованого місця проживання, належності до громадянства, місця народження, підтвердження факту смерті та з інших питань. 

Працівниками проводиться постійний візуальний та автоматизований контроль повноти та достовірності даних про виборців, що містяться у Реєстрі. Всього перевірено та виправлено майже 16 тисяч записів. За дорученням розпорядника реєстру у жовтні - грудні проведено роботу щодо знищення записів кратних включень. Протягом року проведено перевірку осіб, щодо набуття громадянства відповідно до Указів Президента України. Проводились заходи спрямовані на виявлення фактів невключення виборців до бази даних Державного реєстру виборців, особливо тих, яким виповнилося 18 років.

У звітному періоді підготовлено та виконано 877 наказів керівника відділу, що стосуються 219117 записів про виборців, зокрема, 200 наказів про внесення до Реєстру (1166 записів), 334 накази про зміну даних (5343  записи), 79 наказів про знищення даних (2205 записів), 79 наказів про вибуття виборців (5018 записів), зміни виборчої адреси – 141 наказ (1798 записів), зміни місця народження за змінами АТУУ – 5 наказів (90927 записів), усунення кратних включень – 8 наказів (10 записів), зміни виборчої адреси при змінах АТУУ – один наказ (112650 записів) .

Протягом звітного періоду уточнювались дані та вносились відповідні зміни у Довідник виборчих дільниць на постійній основі, що утворені на території Саксаганського району м.Кривий Ріг. У зв’язному періоді підготовлено та направлено до Центральної виборчої комісії 2 подання, на підставі яких до постанов Центральної Виборчої Комісії відповідні зміни.  

Відділом постійно ведеться картографічний облік виборчих дільниць у підсистемі «Геоінформаційна система ДРВ» в автоматизованій інформаційно-комунікаційній системі «Державний реєстр виборців».

З метою правової освіти населення, інформування виборців про діяльність виконавчих органів районної у місті ради, роз’яснення прав громадян, що стосуються Державного реєстру виборців, проводилась  інформаційно-роз’яснювальна робота шляхом публікацій на офіційній вебсторінці виконкому районної у місті ради та у соціальній мережі Facebook. Крім того, для керівників та відповідальних працівників органів, закладів, установ, які подають відомості про виборців, відділом ведення Державного реєстру виборців постійно надається методично-консультаційна допомога.

Для організації прийому громадян, членів дільничних виборчих комісій з питань уточнення персональних даних у приміщенні відділу обладнано місце для проведення прийому, стенд для розміщення інформації, яка роз’яснює права та обов’язки виборців, розміщено зразки заяв щодо включення до Державного реєстру виборців особи, яка проживає на території України, внесення змін до персональних даних, виборчої адреси виборця, тимчасової зміни місця голосування виборців без зміни виборчої адреси. Для зручності виборців копії документів, які підтверджують особу та громадянство, а також факт змін у виборчій адресі чи персональних даних, що додаються до заяви виборця, виготовлялися працівниками відділу. Працівниками відділу постійно надається безоплатна правова допомога громадянам. Протягом звітного року до відділу звернулися 33 виборця, з питань:

-   щодо змісту особистих персональних даних у Реєстрі;

-   щодо зміни персональних даних та включення до Реєстру.

На офіційному вебсайті «Державний реєстр виборців» функціонує програмний ресурс «Особистий кабінет виборця», в якому громадяни мають  змогу перевірити інформацію про своє включення (невключення) до Державного реєстру виборців. У звітному періоді надійшло 5 звернень від виборців щодо змісту своїх персональних даних, які містяться у Реєстрі. Протягом  доби на вказану виборцем електрону адресу надійшли відповіді щодо змісту персональних даних у Державному реєстрі виборців.

Крім того, у листопаді поточного року запроваджено взаємодію бази Державного реєстру виборців з порталом «Дія». Так, перевірено відомості щодо 31 виборця, які зареєструвались на порталі та відомості про яких потребували уточнення.

Відповідно до Закону України   «Про окуповані території» та внесені зміни до Закону України «Про Державний реєстр виборців» відділ здійснює підготовку відповідей на запити  Саксаганського районного відділу у м. Кривий Ріг Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області про місце реєстрації громадян, які прибули з АР Крим та м. Севастополя для оформлення паспорта, вклеювання фотокартки, тощо. В звітному році відділ отримав 10 таких запитів. Такі запити та безпосередні звернення виборців опрацьовуються відділом невідкладно.

Усі організаційні заходи, передбачені планами роботи відділу, календарним планом виконкому Саксаганської районної у місті ради були проведені відділом вчасно та у повному обсязі, про що свідчить відсутність нарікань з боку розпорядника Реєстру, відділу адміністрування, позовів до суду від громадян щодо дій відділу ведення Державного реєстру виборців.

Працівники відділу постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня шляхом самоосвіти, прийняття участі в навчанні посадових осіб виконкому районної у місті ради, відвідування курсу підвищення кваліфікації. Розпорядник Державного реєстру виборців надав можливість не рідше 1 разу на квартал проходити тестування за темами: « Державний реєстр виборців», «Робота в АІТС», «Операційна система MS Windows », «Нормативні документи Державного реєстру виборців» та інші.

Відділ забезпечений сучасною технікою: робочі станції працівників, друкуючі пристрої. Зазначена техніка, її технічний стан та вчасне обслуговування перебувають на постійному контролі у Центральній виборчій комісії та у виконкомі районної у місті ради.  З метою безперебійної роботи та запобіганню виходу з ладу технічних пристроїв, у приміщенні відділу встановлено кондиціонери, які у звітному періоду технічно обслуговувались. У листопаді 2021 року представниками «Коніка Мінолта Україна» здійснено технічне обслуговування друкуючих пристроїв.