Виконавчий комітет Саксаганської районної в місті ради Офіційний вебсайт виконавчого комітету Саксаганської районної в місті ради

Загальна інформація

Що таке Державний реєстр виборців

Державний реєстр виборців (далі - Реєстр) – це автоматизована інформаційно-комунікаційна система, призначена для зберігання та обробки даних, що містять відомості про громадян України, які мають право голосу на виборах різних рівнів.

Завданнями Реєстру є ведення персоніфікованого обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, складання списків виборців для всеукраїнських і місцевих виборів та референдумів та облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі.

Реєстр ведеться в електронній формі з єдиною централізованою базою даних, яка містить персональні дані усіх виборців України.

Ведення Реєстру включає організаційно-правову підготовку та виконання  в режимі записування таких дій:

 • внесення запису про виборця до бази даних Реєстру;
 • внесення змін до персональних даних виборців, що містяться у базі даних Реєстру;
 • знищення запису Реєстру.

Державний реєстр виборців ведеться постійно, а не тільки під час виборчих кампаній. Робота полягає в регулярному поновленні бази даних.

Які відомості заносяться до Державного реєстру виборців 

До Державного реєстру виборців заносяться та зберігаються відомості про виборця (персональні дані) таких видів:

 1. ідентифікаційні персональні дані виборця;
 2. персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця;
 3. службові персональні дані.

Ідентифікаційні персональні дані виборця, які однозначно визначають його особу, це:

 • прізвище;
 • власне ім’я (усі власні імена);
 • по батькові;
 • дата народження;
 • місце народження;
 • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (якщо така інформація внесена до паспорта громадянина України).

Персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця, це:

 • виборча адреса виборця (адреса, за якою задекларовано або зареєстровано його місце проживання відповідно до Закону України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні», або інша адреса, визначена відповідно до пунктів 3-7 статті 8 Закону України «Про Державний реєстр виборців»);
 • номер виборчої дільниці, до якої віднесений виборець;
 • відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (за наявності підстав).

До службових персональних даних відносяться:  дата набуття виборцем громадянства України, дата визнання особи недієздатною  та поновлення дієздатності, дата смерті виборця або дата оголошення його померлим, дата скасування рішення суду про оголошення особи, включеної до Реєстру, померлою, службова відмітка про вибуття виборця із зареєстрованого місця проживання (без внесення змін до його виборчої адреси); службова відмітка про проходження виборцем строкової військової служби; посилання на документи (із зазначенням їх реквізитів), які є у розпорядженні органу ведення Реєстру та стали підставою для внесення запису або персональних даних до бази даних Реєстру, зміни (уточнення) цих персональних даних або знищення запису.

Кожному виборцю відповідає один запис у Реєстрі. 

Як вносяться зміни до записів Державного реєстру виборців

Забезпечення достовірності бази даних Державного реєстру виборців відбувається шляхом періодичного поновлення на підставі відомостей, що подаються органами, закладами, установами, визначеними статтею 22 Закону України «Про Державний реєстр виборців» (суб’єкти подання відомостей). Поновлення даних носить обов’язковий характер та здійснюється щомісячно.  На підставі вищезазначених відомостей працівниками відділу ведення Державного реєстру виборців вносяться зміни до Реєстру .

У Саксаганському районі суб’єктами подання відомостей періодичного поновлення є:

Також кожен виборець має право особисто звернутися до відділу ведення державного реєстру виборців за власною ініціативою, пред’являючи при цьому паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, із письмовим запитом щодо надання інформації про зміст своїх персональних даних.

У разі виявлення неточностей у своїх персональних даних або не включення до Державного реєстру виборців необхідно подати до відділу ведення Державного реєстру виборців письмову заяву установленого зразка (бланки заяв є у відділі та надаються безкоштовно).

Як перевірити себе у Державному реєстрі виборців 

Відповідно до статей 19 та 20 Закону України «Про Державний реєстр виборців» кожен виборець має право звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців для перевірки свого включення до Державного реєстру виборців, а також перевірити особисті персональні дані, що містяться у Державному реєстрі виборців.

Зробити це можна не тільки під час підготовки до вже призначених виборів, а в будь-який робочий день протягом усього року.

Для здійснення такої перевірки необхідно з’явитися з паспортом громадянина України (або тимчасовим посвідченням громадянина України) до відділу ведення Державного реєстру виборців за місцем реєстрації місця проживання.

У разі виявлення за результатами звернення, що виборець не включений до Державного реєстру виборців, або у разі виявлення розбіжностей у персональних даних, відвідувачу буде запропоновано заповнити відповідну заяву, після чого до бази даних будуть внесені необхідні зміни.

Перевірити інформацію про своє включення до Державного реєстру виборців та свої персональні дані у Державному реєстрі виборців можливо через «Особистий кабінет виборця» на офіційному вебсайті «Державний реєстр виборців» (www.drv.gov.ua).

 Під час звернення до відділів ведення ДРВ слід пам’ятати, що електронна база даних Реєстру формується ними на підставі інформації, що надається щомісяця низкою суб’єктів, зокрема, органами уповноваженими здійснювати реєстрацію місця проживання, реєстрацію актів цивільного стану тощо. Усі дії співробітників відділу ведення Державного реєстру виборців чітко регламентовані Законом України «Про Державний реєстр виборців» та низкою підзаконних актів, якими встановлено сувору відповідальність за недотримання встановлених вимог.

Які права має виборець відповідно до Закону України «Про Державний реєстр виборців»

Кожен виборець має право:

 • подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру;
 • отримувати інформацію про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Реєстру;
 • отримувати інформацію про використання своїх персональних даних для цілей, не передбачених цим Законом, зокрема про те, кому і з яких підстав надавалася інформація про нього;
 • одержувати на безоплатній основі у будь-який час від відповідного органу ведення Реєстру в доступній формі вичерпну інформацію про свої персональні дані, внесені до Реєстру, в установленому цим Законом порядку;
 • звертатися в порядку, встановленому цим Законом, до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших осіб;
 • оскаржувати в установленому законом порядку рішення дії чи бездіяльність органів Реєстру;
 • захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення під час ведення Реєстру.

Виборець подає органу ведення Реєстру достовірну інформацію щодо своїх персональних даних, які вносяться до Реєстру, у передбачених цим Законом випадках.

Гарантії захисту та безпеки персональних даних виборців

Розпорядник Реєстру, органи ведення Державного реєстру виборців під час ведення Реєстру забезпечують його захист, у тому числі захист цілісності бази даних Реєстру, його апаратного та програмного забезпечення, достовірності даних Реєстру, його захист від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних Реєстру, безпеку персональних даних виборців відповідно до цього Закону та законів України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах»«Про захист персональних даних», міжнародних договорів у сфері захисту інформації, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Для забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом, яка міститься в Реєстрі, використовуються засоби захисту конфіденційної інформації.

Розпорядник Реєстру у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України здійснює комплекс заходів для забезпечення технічного захисту персональних та інших даних Реєстру в процесі їх зберігання, обробки та передачі каналами електронних комунікацій відповідно до законодавства України. Розпорядник Реєстру для забезпечення захисту даних Реєстру встановлює обов’язковий для осіб, яким надається право доступу до бази даних Реєстру, порядок такого доступу з дотриманням вимог цього Закону.

За порушення захисту Реєстру, несанкціонований доступ або зловживання доступом до Реєстру, порушення цілісності Реєстру, спотворення або незаконне знищення персональних даних Реєстру, незаконне копіювання бази даних Реєстру або її частини настає юридична відповідальність в установленому законом порядку.

Куди звертатися з питань ведення Державного реєстру виборців

Відділ ведення Державного реєстру виборців Саксаганського району знаходиться у приміщенні виконкому Саксаганської районної у місті ради за адресою м.Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 32, кімн. 201.

Режим роботи: з понеділка по п’ятницю - з 8.00 до 16.30.

Перерва з 12.30 до 13.00.

При зверненні до відділу наявність паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України обов’язкова.

Контактний номер телефону – (0564)94 82 05

Електронна адреса:  [email protected]