Виконавчий комітет Саксаганської районної в місті ради Офіційний веб-сайт виконавчого комітету Саксаганської районної в місті ради

Призначення і виплата державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

Право на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю мають особи, які досягли віку 65 років і не мають права на пенсію відповідно до законодавства або яким установлено інвалідність.

Допомога призначається якщо середньомісячний сукупний дохід за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, не перевищує прожитковий мінімум, визначений для осіб, які втратили працездатність (крім осіб з інвалідністю I групи).

Для призначення соціальної допомоги подаються такі документи:

         - заява  (під час подання заяви пред’являється паспорт громадянина України, трудова книжка та довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків);

          - декларація про доходи та майновий стан осіб для призначення соціальної допомоги;

          - копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);

          - копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);

          - довідка до акта огляду МСЕК  (для осіб з інвалідністю).

          Інформація про склад сім’ї зазначається в декларації про доходи та майно особи, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги.

          Соціальна допомога призначається з дня звернення за допомогою. Днем звернення за призначенням соціальної допомоги вважається день прийняття управлінням праці та соціального захисту населення заяви з усіма необхідними документами.

          Соціальна допомога призначається та виплачується у розмірі прожиткового мінімуму, визначеному для осіб, які втратили працездатність:

          - особам, які досягли 65 річного віку - довічно;

          - особам з інвалідністю - на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи.

          Для отримання додаткової інформації в управлінні праці та соціального захисту населення працює гаряча лінія  за телефоном 94-72-42 або за мобільним телефоном  0983602004