Виконавчий комітет Саксаганської районної в місті ради Офіційний веб-сайт виконавчого комітету Саксаганської районної в місті ради

Звіт про проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг, що надаються Комунальною установою «Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю» Криворізької міської ради

На виконання Закону України «Про соціальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг», наказом в.о директора Установи від 22.06.2021 №18г «Про проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» комісією проведено внутрішній моніторинг якості соціальних послуг, наданих Комунальною установою «Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю» Криворізької міської ради (надалі – КУ «ЦСРДзІ» КМР, установа, заклад) протягом 2021 року.

КУ «ЦСРДзІ» КМР  створена рішенням Криворізької міської ради від 22.12.2010 №79, розпочала діяльність з 01.03.2011, є бюджетною (неприбутковою) установою, фінансується за рахунок коштів бюджету Саксаганського району у місті Кривий Ріг. Засновником установи та власником її майна є територіальна громада міста Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради.

Установа надає послуги соціального характеру, а саме:

-        створення умов для зменшення та подолання фізичних та/або психічних, та/або інтелектуальних, та/або сенсорних порушень, запобігання таким порушенням, коригування порушень розвитку, формування та розвиток основних соціальних і побутових навичок  з урахуванням рекомендацій лікарів;

-        проведення (надання) комплексу заходів послуг з ранньої та/або соціальної, та/або психологічної, та/або медичної, та/або психолого-педагогічної реабілітації (абілітації)  відповідно до потреб дітей.

-        в разі потреби та в межах фінансових можливостей забезпечує на безоплатній основі транспортним обслуговуванням (в межах адміністративно-територіальної одиниці, на якій вона розташована) дітей, які проходять реабілітацію в Установі, зокрема перевезення від транспортних вузлів до місця розташування Установи та/або до місця їхнього проживання/перебування.

-        послуги «Соціальне таксі» окремим категоріям мешканців міста Кривого Рогу відповідно до Порядку, затвердженого рішенням виконкому Криворізької міської ради.

Під час проведення оцінки якості соціальних послуг застосовувались наступні показники:

-        адресність та індивідуальний підхід;

-        результативність (рівень задоволеності соціальними послугами), своєчасність термінів виконання послуг;

-        доступність та відкритість інформації про соціальні послуги, умов та порядку їх отримання;

-        повага до гідності отримувачів соціальних послуг, професійність соціальних працівників.

В ході проведення моніторингу застосовувались наступні методи оцінки якості: вивчення документації, у тому числі особових справ отримувачів послуг, статистичної звітності, інформації про діяльність комунальної установи, обстеження умов перебування в установі, проводились опитування працівників Установи та анкетування батьків підопічних.

Оцінка якості соціальних послуг проводилась із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

Комісією проведено вибіркову перевірку якості соціальних послуг, які надаються Установою. Відбулося спостереження за роботою працівників Установи (вчителя-реабілітолога (соціальної реабілітації), логопеда, сестри медичної з лікувальної фізкультури, сестри медичної з масажу тощо), співбесіди з працівниками та анкетування батьків дітей, які отримують послуги, перевірено журнал для реєстрації звернень.

Згідно з проведеним незалежним моніторингом 98% батьків підопічних задоволені рівнем надання соціальних послуг та рівнем кваліфікації спеціалістів.

На думку працівників на роботу негативно впливає те, що не всі батьки займаються з дітьми вдома над закріпленням отриманих під час занять навичок. Крім того, висловили побажання щодо оновлення обладнання та пристосувань для занять з дітьми.

Скарг стосовно надання соціальних послуг  від батьків та /або законних представників дітей під час проведення моніторингу не надходило.

Під час проведення внутрішньої оцінки якості наданих соціальних послуг встановлено, що станом на 01.06.2021 списочний склад відвідувачів Установи складає 71 дитина, із них 42 дитини з інвалідністю та 29 дітей групи ризику. Протягом 2021 року соціальні послуги отримали 90 дітей.

Оцінка показників забезпечення якості соціальних послуг.

Адресність та індивідуальний підхід (100% - статус «добре»).

Направлення та зарахування дітей до Установи проводиться відповідно до норм чинного законодавства України

Для визначення індивідуальних потреб в отриманні реабілітаційних послуг 1 раз на квартал проводиться тестування, на основі якого складається чи продовжується індивідуальний план реабілітації дитини.

Реабілітаційні заходи, послуги проводяться (надаються) виключно на підставі тестування, складеного, зокрема, з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації (надалі – ІПР) та виходячи з фізичних та розумових  можливостей дітей, із залученням до участі в цьому процесі дитини і (за потреби) їхніх батьків або законних представників.

За результатами визначення потреб дитини складається індивідуальний план надання соціальних послуг.

На кожну дитину заведено особову справу з відомостями про дитину, її батьків та/або законним представником дитини, індивідуальний план реабілітації дитини, згідно тестування, індивідуальна прграмма занять та вправ, складена на підставі плану реабілітації.

Результативність, своєчасність термінів виконання послуг (99% - статус «добре»).

Згідно з проведеним опитуванням, 99% батьків та/або законних представників дитини задоволені  рівнем надання соціальних послуг, що відображається позитивними змінами в емоційному, психологічному та фізичному стані дитини у процесі надання соціальних послуг порівняно з періодом, коли такі послуги не надавались та рівнем кваліфікації працівників установи.

Рішення про надання соціальної послуги приймається відразу з моменту звернення клієнта (подання заяви) з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соцпослуги.

Доступність та відкритість (100% - статус «добре»).

Комунальна установа розташована в доступному місці, поряд з житловими будівлями, лікарнею, транспортне сполучення розвинене.

Приміщення Установи відповідає санітарним та протипожежним вимогам. У кімнатах дотримується температурний режим. Здійснюються заходи щодо дотримання правил протипожежної безпеки. Здійснюються всі протиепідемічні заходи щодо запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID  - 19

Будівля установи обладнана пандусами, що є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Територія, на якій знаходиться будівля комунальної установи, приведена в  належний санітарний стан. Прибирання території проводиться постійно.

Проводиться постійна робота по покращенню умов перебування дітей в установі.

У будівлі розташовано 2 групи з 4 часовим перебуванням дітей, 4 групи «Матері та дитини», група дітей від 14-ти до 18-ти років, службові приміщення, кабінети спеціалістів.

В Установі в наявності стенди з інформацією про зміст, умови та порядок надання соціальних послуг.

Інформація про роботу Установи висвітлюється на соціальній сторінці в мережі Фейсбук.

Повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність соціальних працівників (100% - статус «добре»).

За наслідками опитування під час проведення моніторингу 100% отримувачів соціальних послуг задоволені роботою працівників комунальної установи, скарг на дії працівників установи не надходило.

Працівники закладу коректно ставляться до вихованців та їх батьків  під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману під час виконання службових обов’язків . 

Усі працівники мають відповідну освіту та своєчасно проходять курси підвищення кваліфікації.

В Установі систематично проводяться виробничі наради для розгляду питань, які виникають в робочому процесі.

Працівники Установи забезпечені комп’ютерною технікою, твердим та м’яким інвентарем.

Шкала оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг (узагальнювались статуси, які переважали)

 

Показники

якісні

Від 80% до 100%

 

(добре)

Від 51% до 79%

 

(задовільно)

Від 0% до 50%

 

(незадовільно)

Адресність та індивідуальний підхід

-

-

Результативність

-

-

Своєчасність

-

-

Доступність

-

-

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

-

-

Професійність

-

-

 

 

 

 

Показники кількісні

Від 0 %

до 20 %

Від 21 %

до 50%

Від 51% до 100%

Кількість скарг та результат їх розгляду

-

-

                           Оцінка якості соціальних послуг в цілому

 

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

«добре»

продовжувати роботу щодо надання реабілітаційних послуг в установі

«добре»

Активізувати роботу по висвітленню інформацію про зміст та умови надання соціальних послуг Установою в засобах масової інформації, офіційній сторінці виконкому Саксаганської районної у місті ради (через УПСЗН), соціальні мережі, розповсюджувати інформаційні буклети про діяльність установи в місцях отримання медичних послуг та в районних управліннях соціального захисту населення

        Незважаючи на узагальнений статус показників «добре», треба вжити ряд заходів, спрямованих на удосконалення  роботи Комунальної установи «Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю» Криворізької міської ради у наданні соціальних послуг:

- під час формування проєкту бюджету на 2022 рік надати пропозиції щодо передбачення коштів для оновлення обладнання та пристосувань для занять з дітьми;

- у зв’язку із специфікою роботи з дітьми з інвалідністю більше приділяти уваги психологічній підготовці працівників;

- розглянути можливість збільшення штатних одиниць для організації надання послуг раннього втручання;

- покращити взаємодію з благодійними організаціями, фондами щодо надання допомоги  дітям;

- вивчати досвід роботи аналогічних установ інших міст України. 

Показники

якісні

Від 80% до 100%

 

(добре)

Від 51% до 79%

 

(задовільно)

Від 0% до 50%

 

(незадовільно)

Адресність та індивідуальний підхід

-

-

Результативність

-

-

Своєчасність

-

-

Доступність

-

-

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

-

-

Професійність

-

-

 

 

 

 

Показники кількісні

Від 0 %

до 20 %

Від 21 %

до 50%

Від 51% до 100%

Кількість скарг та результат їх розгляду

-

-

                           Оцінка якості соціальних послуг в цілому

 

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

«добре»

продовжувати роботу щодо надання реабілітаційних послуг в установі

«добре»

Активізувати роботу по висвітленню інформацію про зміст та умови надання соціальних послуг Установою в засобах масової інформації, офіційній сторінці виконкому Саксаганської районної у місті ради (через УПСЗН), соціальні мережі, розповсюджувати інформаційні буклети про діяльність установи в місцях отримання медичних послуг та в районних управліннях соціального захисту населення

Незважаючи на узагальнений статус показників «добре», треба вжити ряд заходів, спрямованих на удосконалення  роботи Комунальної установи «Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю» Криворізької міської ради у наданні соціальних послуг:

- під час формування проєкту бюджету на 2022 рік надати пропозиції щодо передбачення коштів для оновлення обладнання та пристосувань для занять з дітьми;

- у зв’язку із специфікою роботи з дітьми з інвалідністю більше приділяти уваги психологічній підготовці працівників;

- розглянути можливість збільшення штатних одиниць для організації надання послуг раннього втручання;

- покращити взаємодію з благодійними організаціями, фондами щодо надання допомоги  дітям;

- вивчати досвід роботи аналогічних установ інших міст України.