Виконавчий комітет Саксаганської районної в місті ради Офіційний веб-сайт виконавчого комітету Саксаганської районної в місті ради

Про спостережну комісію виконкому районної у місті ради

Спостережна комісія виконкому районної у місті ради  утворена відповідно до розпорядження голови Саксаганської районної у місті ради від  15.04.2020  року  № 147 "Про створення спостережної комісії виконкому районної у місті ради, затвердження складу та Положення про неї у новій редакції".

У своїй діяльності спостережна комісія  керується Конституцією України, Кримінально - виконавчим кодексом України, Законами України  "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк", постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 року № 429 "Про затвердження положень про спостережні комісії  та піклувальні ради при спеціальних виховних установах" (зі змінами) та іншими нормативно – правовими актами.

Діяльність спостережної комісії базується на принципах гласності, демократичності, добровільності, відкритості та прозорості.

Основними завданнями спостережної комісії  є  організація  та здійснення  громадського  контролю за дотриманням прав, основних  свобод і законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених від відбування покарання; організація виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання та громадського контролю за їх поведінкою протягом не відбутої частини покарання.

Організація роботи комісії здійснюється відповідно до затвердженого плану роботи спостережної комісії районної у місті ради на 2020 рік. Організаційною формою роботи спостережної комісії є засідання.  Рішення комісії згідно порядку денного  приймаються колегіально, відкритим голосуванням.

На підставі інформації органів і установ виконання покарань спостережною комісією районної у місті ради ведеться облік осіб умовно-достроково звільнених від відбування покарання. Станом на 01. 06. 2020 року  на обліку спостережної комісії перебуває 25 осіб, умовно-достроково звільнені від відбування покарання.

Робота спостережної комісії районної у місті ради  спрямована на неухильне виконання покладених на неї завдань.