Виконавчий комітет Саксаганської районної в місті ради Офіційний веб-сайт виконавчого комітету Саксаганської районної в місті ради

Звітуємо територіальній громаді: відділ інформатизації

Звітуємо територіальній громаді: відділ інформатизації.

В своїй роботі відділ інформатизації керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про захист персональних даних», Постановою Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.

Сучасне життя та загальносвітові тенденції вимагають від нас масштабного, глибинного та динамічного проникнення інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери життєдіяльності особи, суспільства, суб’єктів господарювання та держави. Всі повторювані щоденно операції зберігання даних, оформлення документів, побудови графіків, таблиць, штатних розписів, створення листів передбачають застосування комп'ютерів.

Виконкомом районної у місті ради кожного року проводяться закупівлі ліцензійного програмного забезпечення, а саме: операційних систем Microsoft Windows 10, офісних продуктів Microsoft Office, антивірусного програмного забезпечення ESET Endpoint, проте їх частка у співвідношенні до потреби невелика.

З метою підвищення якості роботи щодо захисту інформації у виконкомі районної у місті ради впроваджена система управління інформаційною безпекою відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO/IEC 27001:2015, про що свідчить висновок органу сертифікації систем управління ДП «Кривбасстандарт-метрологія».

Ефективне функціонування системи управління інформаційною безпекою забезпечує надійність та безпечність функціонування процесів, захист інформаційних активів та ресурсів виконкому районної у місті ради від зовнішніх та внутрішніх загроз.

Відділом інформатизації забезпечується повне і своєчасне виконання заходів щодо упровадження змін до систем управління якістю та інформаційною безпекою.

Для подальшого підвищення ефективності діяльності виконкому районної у місті ради, активізації роботи щодо розвитку систем управління якістю та інформаційною безпекою на відповідність міжнародним стандартам проводяться внутрішні аудити.

Для роботи з державними інформаційними ресурсами (реєстри, бази, тощо), які за технологією потребують захищеного доступу з використанням кваліфікованого електронного підпису, у виконкомі районної у місті ради використовуються захищені носії особистих ключів підписувачів.

Обробка інформації щодо підготовки заяв на реєстрацію підписувачів, скасування, блокування та поновлення кваліфікованого сертифіката відкритого ключа здійснюється за дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних. Обов’язки та повноваження щодо даної діяльності покладено на завідуючого відділом інформатизації.

Постійне використання засобів обробки інформації та необхідність її захисту актуалізує питання «комп’ютерної грамотності» посадових осіб місцевого самоврядування  та організації безперервного навчання та оцінки навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій. Відділом інформатизації надається консультативна допомога іншим посадовим особам виконкому щодо використання інформаційних ресурсів.

Забезпечення функціонування ефективної системи управління інформаційною безпекою, гарантує безпечність та надійність функціонування всіх процесів виконкому районної у місті ради, виконання вимог чинного законодавства України в частині захисту персональних даних, збереження найбільш цінної для виконкому та громадян інформації.

На сьогодні стан діяльності інформаційної безпеки виконкому районної у місті ради задовільний, тобто порушення цілісності та витік конфіденційної інформації відсутні, доступність інформації знаходиться на оптимальному рівні.

В сучасному інформаційному суспільстві стрімко поширюється ідея електронного урядування як способу організації діяльності влади за допомогою внутрішніх та зовнішніх інформаційних мереж. Одним із завдань, етапів е-урядування, є інформування органів місцевого самоврядування про свою діяльність через інформаційні ресурси. У даному випадку мова йде про відповідні характеристики та можливості вебсайту виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради.

Вебсайт виступає практичною основою е-урядування, з’єднуючою інформаційною ланкою між виконкомом районної у місті радою та громадянами. Тому, вимоги до адміністрування вебсайту повинні бути особливо жорсткими. Визначальним критерієм є якісне інформаційне наповнення сайту, яке має бути, з одного боку, повним, а з іншого – не містити зайвих відомостей, недоречних повторів тощо.

З метою дотримання зазначених вимог до наповнення вебсайту розроблено Порядок інформаційного наповнення офіційного вебсайту виконкому.

Кожного року спостерігається позитивна динаміка росту кількості відвідувачів офіційного вебсайту виконкому Саксаганської районної у місті ради. З метою інформування населення про діяльність виконкому районної у місті ради забезпечується розміщення інформаційних матеріалів наданих структурними підрозділами виконкому на офіційному вебсайті виконкому районної у місті ради. Протягом зазначеного періоду розміщено 580 інформаційних матеріалів, 1548 документів в системі обліку публічної інформації, 306 документів у розділі «Відкриті дані».

За звітний період 2020 року офіційним вебсайтом виконкому районної у місті ради скористалися 111 тис. осіб, які переглянули 220 тис. сторінок.

Забезпечується щоквартальний випуск електронного журналу виконкому Саксаганської районної у місті ради «Саксаганський вісник».

Щодо електронних довірчих послуг відділом забезпечується:

-      підготовка та подання кваліфікованому надавачу послуг інформації, необхідної для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг;

-      ознайомлення підписувачів з правилами застосування кваліфікованих електронних довірчих послуг та здійснення контролю за їх дотриманням;

-      подання кваліфікованому надавачу заяв про скасування, блокування або поновлення кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів;

-      ведення обліку захищених носіїв особистих ключів та засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки.

За звітний період отримано 30 засобів кваліфікованого електронного підпису.

Забезпечується проведення внутрішніх та наглядових аудитів систем управління якістю та інформаційною безпекою на підтвердження відповідності Державним та міжнародним стандартам.

За 10 місяців 2020 року на офіційному вебсайті виконкому розміщено 747 інформаційних матеріалів, які  були надані структурними підрозділами виконкому.

Кількість відвідувачів, які переглядають сайт із мобільного пристрою, збільшується з кожним роком, тому офіційний вебсайт виконкому районної у місті ради адаптовано для мобільних пристроїв. Також створено його версію для людей із вадами зору.

Найактуальнішим є впровадження на офіційному вебсайті виконкому районної у місті ради елементів інтерактивності, тобто можливості направити звернення керівництву виконкому районної у місті ради або керівникам структурних підрозділів виконкому з сайту та одержати відповідь. Також громадяни мають можливість зареєструвати електронну петицію на сайті.

Із розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, соціальні мережі почали відігравати надзвичайно важливу роль у житті будь-якого суспільства. На сьогоднішній день вони є цілком відокремленими і повноцінними структурами, які є багатофункціональним та ефективним інструментом взаємодії з цільовою аудиторією.

Саме тому усі інформаційні матеріали, що надаються структурними підрозділами для оприлюднення їх на офіційному вебсайті розміщуються і в соціальних мережах, таких як Facebook та Telegram.

Соціальні мережі надають дуже важливу функцію – можливість фіксації думки користувача. Адміністрація сторінок зацікавлена у цьому не менше від самих користувачів, адже це – шанс взяти на озброєння цікаві ідеї та отримати цінні поради, шанс порозумітися з реальною громадою, що стоїть за віртуальною спільнотою, дізнатись думку самої громади про роботу місцевої влади та дати їй можливість висловитись.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» на офіційному вебсайті виконкому розміщуються документи в системі обліку публічної інформації, а саме: розпорядження голови районної у місті ради, проекти рішень районної у місті ради та її виконавчого комітету, рішення районної у місті ради та її виконавчого комітету, а також регуляторні акти.