Виконавчий комітет Саксаганської районної в місті ради Офіційний веб-сайт виконавчого комітету Саксаганської районної в місті ради

Про обов’язковість дотримання вимог природоохоронного законодавства при експлуатації твердопаливних котлів

З початком опалювального сезону підприємства та суб’єкти госпо-дарювання починають експлуатувати для обігріву виробничих та адміні-стративних приміщень газові та твердопаливні котлів, які є стаціонарним джерелом викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. При цьому вони зобов’язані забезпечувати оптимальні режими роботи виробництва, дотримуватись регламентів технологічних процесів, виконання заходів по скороченню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, особливо при несприятливих метеорологічних умовах, що визначені умовами діючих дозволів на викиди.

Статтею 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» визначено, що викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаці-онарними джерелами можуть здійснюватися лише після отримання дозволу.

Дозвіл на викиди повинні мати підприємства, установи, організації та суб'єкти підприємницької діяльності. Ця норма закону не розповсюджується на громадян, які використовують індивідуальне опалювальне обладнання для власних житлових будинків та квартир.

Порядок видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 13. 03. 2002 № 302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи».

Разом з цим, згідно ст. 12 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» громадяни України зобов'язані здійснювати діяль-ність з додержанням вимог екологічної безпеки, інших екологічних нормативів та лімітів використання природних ресурсів, не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб'єктів.

Відповідно до вимог чинного законодавства України суб'єктам, які здійс-нюють господарську діяльність на території району й використовують для авто-номного опалення виробничих та адміністративних приміщень газові та твер-допаливні котли, необхідно:

- в залежності від потужності котлів розробити матеріали оцінки впливу на навколишнє природне середовище (ст. 51 Закону України «Про охорону нав-колишнього природного середовища», ст. 23 Закону України «Про охорону атмосферного повітря») або здійснити оцінку впливу на довкілля (Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»);

- отримати висновок санітарно - гігієнічної експертизи (ст. 25 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»);

- отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», Постанова Кабінету Міністрів України від 13. 03. 2002 № 302 «Про затвер-дження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачою дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джере-лами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи»);

־ сплачувати екологічний податок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (згідно ст. 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» та ст. 240 Податкового кодексу України).

Звертаємо увагу керівників суб’єктів господарювання, що порушення законодавства України про охорону навколишнього середовища тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну і кримінальну відповідальність (ст. 68 Закону України «Про охорону навколишнього природного середо-вища»).

Враховуючи вищевикладене, рекомендуємо суворо дотримуватися вимог природоохоронного законодавства при здійсненні виробничої діяльність підприємств, у тому числі направлені на виконання заходів по скороченню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.